Administrator


Vicepresedintele Consiliului Judetean Bacau, Silviu Ionel Pravat a participat astazi, 13 septembrie, alaturi de subprefectul Valentin Ivancea, la sedinta Comisiei de Dialog Social.

 


Pe ordinea de zi s-au aflat informari cu privire la activitatea desfasurata de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (A.J.O.F.M.) Bacau dar si referitoare la accesul asiguratilor la dispozitive si echipamente medicale acordate de sistemul de asigurari de sanatate. 

 


Pentru anul 2017, A.J.O.F.M. Bacau si-a fixat o serie de obiective printre care se numara:
- cresterea gradului de ocupare si a competentelor profesionale ale
persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca pe piata interna a muncii, prin
implementarea masurilor prevazute în Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei
de Munca 2014-2020;
- furnizarea serviciilor EURES prevazute de legislatia comunitara cu privire la compensarea ofertelor si a cererilor de locuri de munca în cadrul Uniunii Europene;
- întarirea capacitatii administrative a serviciului public de ocupare în vederea furnizarii de servicii si masuri active de ocupare personalizate, moderne si de calitate si a competentelor profesionale ale angajatilor Agentiei;
- cresterea gradului de vizibilitate al Agentiei privind serviciile si masurile acordate, precum si rezultatele obtinute ca urmare a implementarii acestora;
- întarirea colaborarii interinstitutionale la nivel judetean, national si
international.

 

La nivelul judetului Bacau, în prima jumatate a anului 2017, rata somajului a avut o evolutie oscilanta, cu un maxim înregistrat în luna ianuarie (6,92%) si un minim în luna mai (5,80%), barbatii, în special cei proveniti din mediul rural,  având o pondere mai mare în rândul somerilor.
Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2017 prevede angajarea unui numar de 10.900 de persoane aflate în cautarea unui loc de munca. În urma implementarii acestui program, în perioada ianuarie- iulie 2017 au fost încadrate în munca un numar de 6.826 de persoane, cele mai multe fiind ocupate în urma participarii la servicii de mediere a muncii, informare si consiliere profesionala, formare profesionala si prin subventionarea locurilor de munca.
Serviciile de informare si consiliere profesionala au avut un rol esential în gasirea unui loc de munca pentru someri. Astfel, în perioada ianuarie - iulie 2017 au beneficiat de servicii de informare si consiliere profesionala un numar de 8.141 de persoane aflate în cautarea unui loc de munca. Un accent deosebit a fost pus pe cuprinderea în aceste servicii a grupurilor tinta defavorizate, fiind consiliati un numar de 267 de someri de lunga durata, 331 persoane de etnie rroma si 11 de persoane cu dizabilitati.
Formarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca precum si a acelora care beneficiaza de servicii gratuite s-a realizat prin Centrul propriu de formare profesionala care a calificat, recalificat si perfectionat, în principal someri, în 15 meserii/ specialitati.

 

Cel de-al doilea punct al ordinii de zi a cuprins o prezentare a modului de acces la dispozitive si echipamente medicale de care asiguratii pot beneficia.

 

Directorul executiv al Casei Judetene de Sanatate Bacau, Dan Stoica a subliniat ca dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se acorda pentru o perioada determinata ori nedeterminata, în baza unei prescriptii medicale.

 
Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie, o persoana împuternicita legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere, însotita de o serie de documente, la casa de asigurari de sanatate în evidenta careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului. Casa de asigurari de sanatate, în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii este obligata sa ia o hotarâre privind acceptarea sau respingerea cererii. În acest ultima caz, respingerea cererii se face în scris si motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu aceasta destinatie.

 

Din datele prezentate în cadrul sedintei s-a observat o crestere financiara de 34,5% în semestrul I al anului 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut,  pentru mai putine decizii emise, aceasta si datorita faptului ca deciziile pentru anumite tipuri de dispozitive medicale  se emit pentru o perioada de 12 luni iar în acest fel pacientii „permanenti" nu mai vin trimestrial la casele de asigurari. 

 

 

Close Search Window