Administrator


 


     Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat astazi, 19 iulie 2017, lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora care vor fi finantate prin Programul National De Dezvoltare (PNDL) – etapa a II-a (perioada 2017-2020).
     Judetul Bacau va primi fonduri pentru un numar de 172 de proiecte care cuprind investitii în infrastructura sociala, de educatie si de sanatate, dar si lucrari de reabilitare a infrastructurii rutiere, aceasta însemnând drumuri (comunale si judetene), poduri, podete etc.

     ”Este un moment important pentru judetul nostru. Reusim în acest fel sa atragem peste 800 de milioane de lei, bani cu ajutorul carora, în urmatorii ani vom repara drumuri, vom înfiinta si extinde sisteme de alimentare cu apa si colectare si tratare de ape uzate, vom construi scoli, gradinite, dispensare, vom reabilita sistemul de iluminat public, vom moderniza infrastructura rutiera. Acest numar mare de proiecte declarate eligibile a presupus o munca în echipa a primarilor, parlamentarilor, consultantilor, o munca de documentare, de corelare a datelor, la care a contribuit si Inspectoratul ªcolar Judetean Bacau, pentru a rezolva problemele unitatilor scolare fara autorizatii. Vorbim despre investitii vitale pentru dezvoltarea comunitatilor judetului si cred ca este cel mai bun semnal ca punerea în aplicare a Strategiei noastre de Dezvoltare a Judetului a început deja. Aceasta strategie a fost pe site-ul Consiliului Judetean Bacau în dezbatere publica si urmeaza sa o aprobam, iar în portofoliul de proiecte din strategie se regasesc si cele finantate prin PNDL II. De asemenea, vreau sa subliniez ca prin aprobarea acestor investitii putem afirma ca sunt onorate o parte dintre angajamentele asumate prin programul de guvernare PSD”, a declarat Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau.
     PNDL reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia în fiecare localitate din tara trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile: sanatate, educatie, apa–canalizare, energie termica si electrica, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultura, culte, locuire si sport.
     În acest sens, Programul National de Dezvoltare Locala stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea echilibrata a tarii, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, respectiv infrastructura la nivel judetean.
     Cea de-a doua etapa a programului finanteaza 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si gradinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investitii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Proiectele care vor primi finantare în suma totala de 827.116.449,59 lei, pâna în 2020, în judetul Bacau sunt:
1 Agas Înfiintare sistem de alimentare cu apa, colectare si tratare ape uzate în comuna Agas, judetul Bacau 13,295,812.00
2 Ardeoani Reconstructie pod beton armat peste râul Tazlaul Sarat, pe DC 178 3,506,877.00
3 Asau Realizare canalizare si statie de epurare, extindere retea de apa 10,238,575.00
4 Asau Modernizare dispensar Asau 1,178,638.00
5 Asau Reabilitare si consolidare pod din beton, peste pârâul Asau 899,759.00
6 Balcani Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludasi si Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judetul Bacau 6,150,020.25
7 Beresti Bistrita Modernizare infrastructura rutiera în comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacau 5,669,855.00
8 Beresti-Tazlau Înfiintarea sistemului de alimentare cu apa în localitatile Beresti-Tazlau si Turluianu, comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau 7,793,323.00
9 Beresti-Tazlau Înfiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare, în localitatile Beresti-Tazlau si Turluianu, comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau 12,275,912.00
10 Beresti-Tazlau Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, cum. Beresti-Tazlau, jud. Bacau 866,190.00
11 Berzunti Extindere retea de alimentare cu apa si înfiintare retea de canalizare cu statie de epurare în comuna Berzunti, judetul Bacau 11,231,440.00
12 Berzunti Reabilitare, modernizare si extindere, în vederea realizarii de grupuri sanitare si centrala termica la: Scoala gimnaziala Alexandru cel Bun Berzunti, comuna Berzunti, judetul Bacau 3,789,150.00
13 Berzunti Reabilitare, modernizare si extindere, în vederea realizarii de grupuri sanitare si centrala termica la: Scoala gimnaziala nr. 2 Dragomir, comuna Berzunti, judetul Bacau 1,047,315.00
14 Bârsanesti Modernizare retea de drumuri locale în comuna Bîrsanesti, judetul Bacau 5,662,194.00
15 Blagesti Modernizare drumuri de interes local în comuna Blagesti, judetul Bacau 3,281,775.00
16 Bogdanesti Realizare retea apa potabila si canalizare, satele Filipesti si Bogdanesti, Comuna Bogdanesti, Judetul Bacau 13,359,476.00
17 Brusturoasa Amenajare scoala Cuchinis si înfiintare grup sanitar si centrala termica loc. Cuchinis, com. Brusturoasa, jud. Bacau 751,733.00
18 Brusturoasa Reabilitare ªcoala Gimnaziala ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacau 4,026,634.00
19 Buciumi Extindere retea alimentare cu apa în satele Buciumi si Racauti, comuna Buciumi, judetul Bacau 3,122,316.00
20 Buciumi Extindere retea de canalizare în satele Buciumi si Racauti, comuna Buciumi, judetul Bacau 4,968,738.00
21 Buhoci Împrejmuirea scolii gimnaziale - comuna Buhoci 65,889.00
22 Buhoci Împrejmuirea scolii gimnaziale - comuna Buhoci 62,340.00
23 Buhoci Împrejmuire scoli gimnaziale - comuna Buhoci 105,073.00
24 Buhoci Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, judetul Bacau 1,299,128.00
25 Buhusi Construire gradinita cu doua sali de grupa în Orasul Buhusi, judetul Bacau 788,970.00
26 Buhusi Reabilitare, modernizare si dotare scoala gimnaziala nr.2 din orasul Buhusi, judetul Bacau 2,495,967.00
27 Buhusi Reabilitare, modernizare si extindere constructie existenta si schimbare destinatie în gradinita cu patru sali de grupa în Orasul Buhusi, jud. Bacau 1,168,545.00
28 Caiuti Exindere si reabilitare dispensar uman, sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau 734,747.00
29 Caiuti Amenajare poduri si podete în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiesti, Caiuti punct Țârcu din Comuna Caiuti, Judetul Bacau 4,359,010.00
30 Caiuti Reabilitare pod peste râul Trotus în comuna Caiuti, Judetul Bacau 2,291,621.00
31 Casin Dotare dispensar uman sat Curita, comuna Casin, judetul Bacau 62,070.00
32 Casin Extindere, reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau 448,981.00
33 Cleja Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 1 Cleja, comuna Cleja judetul Bacau 1,144,278.00
34 Cleja Reabilitare si modernizare Gradinita nr. 2 Cleja, comuna Cleja judetul Bacau 447,278.00
35 Cleja Construire dispensar medical, cabinet de medicina dentara si farmacie în comuna Cleja, judetul Bacau 1,435,140.00
36 Cleja Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, judetul Bacau 6,959,358.00
37 Colonesti Construire si dotare dispensar si farmacie - localitatea Colonesti, comuna Colonesti, judetul Bacau 1,949,045.00
38 Colonesti Modernizare infrastructura rutiera în comuna Colonesti, judetul Bacau 5,044,926.00
39 Comanesti Asfaltare si amenajare parcari pe strazile Supanului, Codrului, Muntelui si Fundatura ªoimului din orasul Comanesti, judetul Bacau 1,837,508.00
40 Corbasca Reabilitare si dotare scoala gimnaziala sat Corbasca - înlocuire sarpanta + învelitoare si dotari laborator 672,445.00
41 Corbasca Reabilitare si modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacau 463,195.00
42 Cotofanesti Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tamasoaia 2,156,593.00
43 Cotofanesti Modernizare pod peste pârâul Bâlca, comuna Cotofanesti, judetul Bacau 3,209,445.00
44 Damienesti Construire si dotare gradinita cu program normal, în localitatea Dragesti, comuna Damienesti, judetul Bacau 1,053,774.00
45 Darmanesti Modernizare drumuri de interes local - str. Livezi si str. Lapos, oras Darmanesti, judetul Bacau 4,850,351.00
46 Dealu Morii Modernizare si dotare gradinita sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, judetul Bacau 578,390.00
47 Dealu Morii Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, judetul Bacau 2,584,975.00
48 Dofteana Construire gradinita cu 3 sali de grupa în sat Dofteana, comuna Dofteana, judetul Bacau 2,520,561.00
49 Dofteana Modernizare drum comunal în satul Haghiac, comuna Dofteana, judetul Bacau 2,737,141.00
50 Dofteana Refacere poduri peste pârâul Ousorul (Cucuieti), în sat Cucuieti, comuna Dofteana, judetul Bacau 2,347,161.00
51 Faraoani Modernizare gradinita Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau 1,411,790.00
52 Faraoani Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, judetul Bacau 5,516,110.00
53 Filipeni Construire scoala generala sat Valea Botului, comuna Filipeni, jud. Bacau 1,393,616.00
54 Filipeni Reabilitare, modernizare, extindere si dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacau 778,528.00
55 Filipeni Construire poduri si podete pe raza comunei Filipeni, judetul Bacau 5,615,021.00
56 Filipesti Alimentare cu apa în localitatile Oniscani, Boanta, Cornesti si Hîrlesti comuna Filipesti, judetul Bacau 1,743,740.62
57 Filipesti Canalizare si statii de pompare în localitatile Oniscani, Boanta, Cornesti si Hîrlesti comuna Filipesti, judetul Bacau 6,875,403.65
58 Filipesti Construire Dispensar în sat Filipesti, comuna Filipesti, judetul Bacau 3,083,361.00
59 Gaiceana Modernizare drumuri de interes local în comuna Gaiceana, judetul Bacau 5,048,033.00
60 Ghimes-Faget Refacere, reabilitare si consolidare, poduri si podete în comuna Ghimes-Faget, judetul Bacau 9,361,543.00
61 Gioseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, judetul Bacau 6,267,730.00
62 Gîrleni Construire pod peste pârâul Racila, sat Gîrlenii de Sus, comuna Gîrleni 813,817.00
63 Gîrleni Construire sediu primarie în comuna Gîrleni, judetul Bacau 2,087,620.00
64 Glavanesti Reabilitare, modernizare si dotare ªcoala nr. 1 cu clasele I-IV + gradinita, sat Frumuselu, com. Glavanesti, jud. Bacau 1,018,230.00
65 Glavanesti Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa Neagra în satul Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau 1,275,836.00
66 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Bratila 473,916.00
67 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Helegiu 908,607.00
68 Hemeius Dispensar uman comuna Hemeius 1,296,966.00
69 Horgesti Construire scoala în sat Sohodor, comuna Horgesti, judetul Bacau 2,596,743.00
70 Horgesti Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgesti 1,491,118.00
71 Itesti Modernizare drumuri de interes local în comuna Itesti, judetul Bacau 7,958,964.00
72 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Reparatii capitale Cladire Centru ªcolar - C11 3,957,245.00
73 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Modernizare DJ 241B, Padureni-Godovana, km 2+370-17+800, judetul Bacau 33,472,529.44
74 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoseni-Stanisesti, judetul Bacau 32,746,260.54
75 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgesti-Racataul de Jos (DJ 252B), judet Bacau 24,549,909.44
76 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Reabilitare si modernizare DJ 117, poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, judetul Bacau 15,178,269.00
77 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Reabilitare si modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, judetul Bacau 3,705,696.00
78 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Reabilitare si modernizare DJ 123, limita judet Harghita-Valea Uzului-Darmanesti-DN 12A km 41+000-62+103, judetul Bacau 15,757,646.00
79 Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau Reabilitare si modernizare DJ 252C, Tatarasti-Corbasca, km 8+022-23+088, judetul Bacau 60,580,100.00
80 Letea Veche Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, judetul Bacau 5,614,420.00
81 Lipova Construire gradinita cu program normal cu 3 sali de clasa în sat Mâlosu, comuna Lipova, judetul Bacau 2,215,220.00
82 Livezi Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, judetul Bacau 5,042,989.00
83 Luizi-Calugara Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Calugara judetul Bacau 5,330,007.69
84 Magiresti Modernizare strazi si construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Magiresti, judetul Bacau 8,239,594.00
85 Magura Construire gradinita 3 grupe, localitate Magura, comuna Magura, judetul Bacau 1,093,268.00
86 Magura Reabilitare si dotare scoala sat Crihan, comuna Magura, judetul Bacau 1,004,051.00
87 Manastirea Casin Investitii de modernizare si dezvoltare a infrastructurii Scolii Gimnaziale nr.1, sat Manastirea Casin, comuna Manastirea Casin, judetul Bacau 5,824,403.00
88 Margineni Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau 1,972,355.00
89 Margineni Construire poduri si podete în comuna Margineni, judetul Bacau 4,628,236.00
90 Moinesti Consolidare, Reabilitare, Modernizare si Dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a ªcolii Generale ªtefan Luchian, cu clasele I-VIII 8,499,001.00
91 Moinesti Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinesti 1,323,655.00
92 Motoseni Modernizare drumuri comunale DC 40 si DC 39, comuna Motoseni, judetul Bacau 5,658,680.00
93 Municipiul Bacau Rezerva de apa a municipiului Bacau 31,546,583.00
94 Negri Canalizare si statie de epurare în localitatile apartinatoare comunei Negri, judetul Bacau 9,649,455.00
95 Negri Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri judetul Bacau 1,315,825.00
96 Nicolae Balcescu Construire dispensar uman în sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau 2,415,094.00
97 Odobesti Înfiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobesti, judetul Bacau 21,847,008.00
98 Oituz Reabilitare cladire Gradinita nr. 3 Oituz - Peste Vale, comuna Oituz, judetul Bacau 632,666.00
99 Oituz Reabilitare cladire Gradinita Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau 1,064,613.00
100 Oituz Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau 645,943.00
101 Oncesti Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnita, comuna Oncesti, judetul Bacau 7,877,041.00
102 Onesti Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr.12, în municipiul Onesti 2,900,000.00
103 Onesti Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr.14, în municipiul Onesti 2,900,000.00
104 Onesti Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotus, la Onesti, jud. Bacau 7,895,200.00
105 Orbeni Construire gradinita cu 3 Sali de grupa în sat Orbeni, Com. Orbeni, Jud. Bacau 981,280.00
106 Orbeni Construire gradinita cu 3 Sali de grupa în sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacau 981,280.00
107 Orbeni Reabilitare si extindere Corp gradinita si construire corp scoala - sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacau 2,148,587.76
108 Orbeni Reabilitare, extindere si dotare dispensar uman (fosta casa de nasteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Judetul Bacau 790,640.00
109 Orbeni Reabilitare, extindere si dotare dispensar uman în sat Orbeni, Comuna Orbeni, Judetul Bacau 815,770.00
110 Palanca Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare în comuna Palanca, judetul Bacau 6,045,536.00
111 Parava Reabilitarea si modernizarea ªcolii gimnaziale Parava, localitatea Parava, Judetul Bacau 1,323,089.00
112 Parincea Înfiintarea sistemului public de alimentare cu apa în com. Parincea jud. Bacau 4,491,645.48
113 Parincea Înfiintarea sistemului public de apa uzata (canalizare) în comuna Parincea, judetul Bacau 8,059,905.70
114 Parincea Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, judetul Bacau 484,579.00
115 Pîncesti Înfiintare sistem de canalizare si statie de epurare în comuna Pîncesti, judetul Bacau 10,400,576.00
116 Pîrgaresti Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public 402,029.60
117 Pîrjol Reabilitare, modernizare si dotare Scoala generala Tarâta, comuna Pîrjol, judetul Bacau 1,950,596.00
118 Pîrjol Pod peste râul Tazlau, în comuna Pîrjol, judetul Bacau 6,776,611.00
119 Plopana Alimentare cu apa si canalizare sat Plopana, comuna Plopana, judetul Bacau 8,540,107.14
120 Podu Turcului Extindere retea canalizare si repunere în functiune statie de epurare în comuna Podu Turcului, judetul Bacau 6,344,387.00
121 Podu Turcului Construire scoala 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, judetul Bacau 1,304,072.00
122 Podu Turcului Înfintare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judetul Bacau 798,616.00
123 Poduri Modernizare drumuri satesti comuna Poduri, judetul Bacau 6,998,189.00
124 Prajesti Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa în localitatea Prajesti, comuna Prajesti, judetul Bacau 2,827,342.00
125 Prajesti Modernizare si dotare gradinita în sat Prajesti, comuna Prajesti, judetul Bacau 883,075.00
126 Prajesti Reabilitare termica a Scolii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avramescu, Prajesti 3,259,217.00
127 Prajesti Reabilitare si modernizare dispensar uman în comuna Prajesti, judetul Bacau 1,291,664.00
128 Prajesti Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prajesti, judetul Bacau 686,855.00
129 Racova Reabilitare dispensar medical Gura Vaii, comuna Racova, judetul Bacau 504,260.00
130 Racaciuni Modernizare drumuri satesti, sat Gheorghe Doja în comuna Racaciuni, judetul Bacau 7,425,187.04
131 Rachitoasa Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa si retea ape uzate, statie epurare în satul Rachitoasa, comuna Rachitoasa, judetul Bacau 8,650,004.00
132 Rachitoasa Construire scoala, sat Barcana, comuna Rachitoasa, judetul Bacau 2,090,853.00
133 Rachitoasa Construire scoala sat Dumbrava, comuna Rachitoasa, judetul Bacau 2,032,445.00
134 Rosiori Modernizare retea drumuri locale în comuna Rosiori, judetul Bacau 5,223,313.00
135 Sascut Reabilitare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala Pancesti, comuna Sascut, judetul Bacau 2,373,375.00
136 Sascut Construire poduri în comuna Sascut, judetul Bacau 5,114,278.00
137 Sanduleni Înfiintare retea canalizare si statie de epurare ape uzate menajere în comuna Sanduleni, judetul Bacau 8,495,795.00
138 Sanduleni Construire gradinita comuna Sanduleni 3,544,101.00
139 Sarata Construire unitate sanitara în comuna Sarata, judetul Bacau 1,249,304.50
140 Sarata Asfaltare drumuri în comuna Sarata, jud. Bacau 4,274,823.00
141 Saucesti Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare în satele Saucesti, Bogdan Voda si Schineni, comuna Saucesti, judetul Bacau 6,879,133.00
142 Scorteni Construire pod peste pârâul Boului sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau 816,212.00
143 Secuieni Înfiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare, în comuna Secuieni, judetul Bacau 8,023,086.00
144 Solont Modernizare DC 183 si drumuri locale în comuna Solont, jud. Bacau 4,955,231.00
145 Solont Pod peste pârâul Cucuieti, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solont, judetul Bacau 2,747,412.50
146 Stanisesti Construire poduri în comuna Stanisesti, judetul Bacau 4,618,764.00
147 Strugari Alimentare cu apa si retea de canalizare în comuna Strugari, judetul Bacau 10,282,666.00
148 Strugari Construire gradinita sat Petricica, comuna Strugari, judetul Bacau 617,488.00
149 Strugari Restaurare, reparatii, construire grup sanitar si centrala termica la ªcoala Gimnaziala Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, judetul Bacau 1,181,151.00
150 ªtefan cel Mare Înfiintare sistem alimentare cu apa potabila în satul Radeana catun Romi, comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 4,072,507.00
151 ªtefan cel Mare Reabilitare si extindere scoala generala din sat Bogdana, Comuna Stefan cel Mare, Judetul Bacau 661,094.00
152 ªtefan cel Mare Centru socio-medical, Comuna Stefan cel Mare, Judetul Bacau 601,410.00
153 ªtefan cel Mare Modernizare si construire poduri si podete în satele Bogdana, Stefan cel Mare si Negoiesti, în comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 2,179,975.00
154 Tamasi Amenajare si Extindere ªcoala Gimnaziala nr.1, Tamasi 1,338,676.90
155 Tamasi Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamasi, judetul Bacau 5,050,199.00
156 Tatarasti Alimentare cu apa sat Tatarasti, comuna Tatarasti, judetul Bacau 2,754,957.10
157 Tatarasti Reabilitare corpuri scoala gimnaziala sat Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau 2,201,461.00
158 Tatarasti Reabilitare si extindere gradinita cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau 123,587.00
159 Tîrgu Ocna Construire si dotare centru multifunctional tip cresa în zona Tisesti, oras Tîrgu Ocna, judetul Bacau 2,074,470.00
160 Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare si dotare gradinita Piticot A, oras Tîrgu Ocna, judetul Bacau 3,122,416.00
161 Tîrgu Ocna Reabilitare, modernizare si dotare gradinita Piticot B, oras Tîrgu Ocna, judetul Bacau 3,487,731.00
162 Tîrgu Ocna Modernizare si dotare Colegiu C. Negri, oras Târgu Ocna, judetul Bacau 10,159,949.00
163 Tîrgu Trotus Înfiintare retea canalizare menajera în localitatea Viisoara, comuna Tîrgu Trotus, judetul Bacau 5,640,564.00
164 Tîrgu Trotus Modernizare poduri si podete în comuna Tîrgu Trotus, judetul Bacau 1,265,730.00
165 Traian Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, judetul Bacau 4,935,792.00
166 Ungureni Înfiintarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, judetul Bacau 5,560,575.10
167 Ungureni Reabilitare scoala cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna Ungureni, judetul Bacau 546,674.14
168 Ungureni Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni, judetul Bacau 629,659.00
169 Urechesti Statie de epurare, retele colectoare, canalizare, localitatile Satu Nou, Cornatel, Lunca Dochiei, Urechesti si Slobozia, comuna Urechesti, judetul Bacau 13,091,543.00
170 Valea Seaca Modernizare prin asfaltare drumuri satesti în comuna Valea Seaca, judetul Bacau 5,196,504.00
171 Vultureni Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judetul Bacau 5,067,371.00
172 Zemes Reabilitare si modernizare DC 180A 5 km, zona Bolatau, comuna Zemes, judet Bacau 4,579,779.00

 
Close Search Window