Administrator

27 aprilie 2020: În contextul actual al stării de urgență generat de pandemia de COVID-19 și ținând cont de Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 prin care a fost instituită starea de urgență, pe o perioadă de 30 de zile, pe întreg teritoriul României, situație care a fost prelungită până la data de 15 mai, potrivit Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020, autoritatea deliberativă și-a revizuit prioritățile privind finanțarea de la bugetul propriu a activităților nonprofit pentru anul 2020, astfel pentru a răspunde nevoilor actuale ale societății, menite să sprijine persoanele vulnerabile, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, se vor finanța doar activități nonprofit aferente domeniului social, în sumă de 600.000 lei.

 


Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile cultură, social și tineret pentru anul 2020 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 1.200.000 lei.

 

 

Sumele, defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:
- CULTURĂ: 600.000 LEI
- SOCIAL:   300.000 LEI
- TINERET:  300.000 LEI

 

 
Close Search Window