Administrator

C O M U N I C A T

     Având în vedere comunicatul de presa prin care SC ECO SUD S.A.  invita  autoritati si institutii publice din judetul Bacau, la o întrunire “pentru informare cu privire la identificarea si aplicarea unor solutii pentru criza deseurilor din judetul si municipiul Bacau”, dorim  sa precizam ca, desi una dintre cele mai importante prioritati ale noastre o constituie asigurarea unor servicii de salubrizare la nivel european, nu putem da curs acestei invitatii motivat de faptul ca procedura de licitatie pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri în judetul Bacau, este  în desfasurare.
    Ca parti implicate în procedura de licitatie publica, Consiliul Judetean Bacau si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal al tuturor candidatilor si ofertantilor.
     Conform prevederilor legale în vigoare, încalcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctioneaza, disciplinar sau penal, dupa caz. Fata de aceste considerente, nu putem da curs invitatiei lansate de catre operatorul economic participant la procedura de atribuire mai sus mentionata, fara ca acest fapt sa poata fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta celor implicati în procedura de atribuire.

Biroul de presa - Consiliul Judetean Bacau

Close Search Window