Administrator

     Consilierii judeteni s-au întrunit astazi în sedinta extraordinara, pe agenda alesilor locali aflându-se trei proiecte de hotarâri. Ca impact imediat, cel mai important dintre acestea se refera la înfiintarea Comisiei pentru Protectia Copilului Bacau si stabilirea componentei acesteia.
     La sfârsitul lunii iulie 2017 a intrat în vigoare Hotarârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Protectia Copilului. Aceasta este - potrivit noii reglementari -, un organ de specialitate al Consiliului Judetean,  fara personalitate juridica, care are rol decizional în domeniul ocrotirii si promovarii drepturilor copilului.
     Comisia este alcatuita din sapte persoane si are urmatoarea componenta:
     -    secretarul judetului (presedinte),
     -     directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (vicepresedinte),
     -    un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel putin gradul de medic specialist în una dintre urmatoarele specialitati medicale sau asimilate: neurologie, pediatrie, psihiatrie (membru),
     -    un pedagog sau psihopedagog desemnat de Inspectoratul Scolar Judetean (membru),
    -    un reprezentant desemnat de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala, de preferinta un asistent social (membru),
    -    doi reprezentanti ai unor organisme private acreditate (membri).
    Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant.
    Pentru a face parte din comisie, reprezentantii desemnati trebuie sa fie, potrivit ultimelor noutati legislative, specialisti angajati ai institutiilor respective sau ai institutiilor ori unitatilor subordonate si sa fie absolventi de studii superioare. Integritatea morala si experienta profesionala trebuie sa ofere garantii corespunzatoare pentru îndeplinirea atributiilor prevazute.
     Mandatul membrilor comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situatii temeinic motivate.
     Un alt punct pe ordinea de zi al sedintei extraordinare a facut referire la aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bacau.
    Privitor la neexercitarea dreptului de preemtiune de catre judetul Bacau pentru cumpararea imobilului ”Conac-sat Negoiesti, comuna Stefan cel Mare”, judetul Bacau, acest proiect a fost respins, urmând ca, ulterior, consilierii judeteni sa înainteze o propunere viabila astfel încât aceasta cladire sa poata intra în patrimoniul judetului Bacau.

Close Search Window