Administrator
    Ordinea de zi a ultimei sedinte de consiliu a cuprins si adoptarea bugetului propriu al Judetului Bacau pentru anul 2017. Acesta include resursele financiare care permit functionarea aparatului propriu si a celor 21 de institutii subordonate, asigurarea cofinantarilor la proiectele aflate în derulare, finantarea cu prioritate a obiectivelor de investitii noi/în continuare, aferente unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si a lucrarilor de investitii/activitati în continuare finantate din surse proprii. Au fost de asemenea, cuprinse în programul de investitii publice si obiectivele de investitii noi pentru care sunt asigurate surse de finantare prin proiectul de buget multianual.
    Proiectia bugetara pentru anul 2017 si perioada 2018-2020 a fost fundamentata cu respectarea cadrului fiscal bugetar pe termen mediu respectiv al principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar în curs si pentru urmatorii 3 ani.
    Veniturile totale ale U.A.T. Judetul Bacau au fost stabilite în suma de 298 442 mii lei, din care veniturile din functionare reprezinta 94% din total venituri, adica o suma de 279 577 mii lei iar veniturile din dezvoltare însumeaza 18 865 mii lei, reprezentând un procent de 6% din totalul veniturilor.
    Cheltuielile totale ale U.A.T. Judetul Bacau sunt în suma de 338 760 mii lei din care, cheltuieli de functionare – 279 577 mii lei, adica 83% din total cheltuieli. Cheltuielile aferente sectiunii dezvoltare sunt de 59 183 mii lei, reprezentând 17% din total cheltuieli.
    Constructia bugetului de venituri si cheltuieli s-a bazat pe prognoza principalilor indicatori macroeconomici precum si pe toate actele normative adoptate atât de catre Parlament cât si de Guvern în anul 2016 care au impact asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare. Au fost luate în calcul si propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, prioritatile stabilite în formularea proprunerilor de buget, prevederile acordurilor de împrumuturi interne precum si politicile si strategiile sectoriale si locale.
    Un sprijin pentru echilibrarea bugetului vine prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care, judetului Bacau i-au fost repartizati 102 839 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA. De asemenea, suma aferenta procentului de 20% din cota defalcata din impozitul de venit si sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au fost repartizate de catre Consiliul Judetean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare, rambursarea ratelor la împrumuturile interne si cofinantarea proiectelor de dezvoltare locala sau a proiectelor de infrastructura ce necesita cofinantare locala.   
    Prioritatile bugetului urmeaza a fi detaliate în materialele urmatoare.

Close Search Window