Administrator

    În mapa consilierilor judeteni s-a aflat, în ultima sedinta a Consiliului Judetean Bacau, informarea privind actualizarea strategiei de dezvoltare a judetului Bacau pentru orizontul de timp 2020. Este vorba despre un document programatic, esential pentru accesarea fondurilor europene privind investitii majore în judet. 
    Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau este rezultatul initiativei Consiliului Judetean Bacau în scopul identificarii problemelor actuale cu care se confrunta comunitatile locale si a actiunilor ce trebuie implementate în parteneriat public-public si public-privat cu sectorul de afaceri si non-profit pentru dezvoltarea durabila a judetului Bacau. Documentul actualizat este rezultatul campaniei de informare derulata de catre reprezentantii Consiliului Judetean Bacau care, timp de mai bine de 6 luni au ”luat la pas” fiecare comuna a judetului, au discutat cu toti factorii de decizie implicati, au organizat mese rotunde cu oameni de afaceri, institutii publice, ONG-uri si au stabilit nevoile si directiile de actiune viitoare. 
    Prof. dr. Nicolae Țaralunga, coordonatorul echipei de specialisti care a elaborat strategie a subliniat faptul ca ”este nevoie de noi investitii pentru dezvoltarea viitoare a judetului Bacau. Ca rezultat al slabirii fortei sectorului privat, cauzate de migratie si a lipsei de capital uman, material si financiar, datele economice ale judetului fundamenteaza acest interes si scot în evidenta necesitatea realizarii unui parteneriat între sectorul public local si central, a implementarii unor initiative complementare necesare cresterii sectorului privat, a generarii de locuri de munca durabile în perspectiva urmatorului deceniu”.
    În prezent judetul Bacau se confrunta cu o scadere demografica, un proces de îmbatrânire si cu o parte semnificativa din forta de munca angajata în activitati economice ce nu genereaza plus valoare care sa sustina o crestere economica. În plus numarul populatiei si al salariatilor a scazut, ceea ce explica în buna masura veniturile pe cap de locuitor care sunt sub nivelul national.
    Centrul dezvoltarii este în prezent municipiul Bacau sustinut, pe lânga potentialul economic propriu, de buna conectivitate la infrastructura de transport national si de cooperarea teritoriala realizata prin existenta zonei metropolitane, în care membrii asociati contribuie la dezvoltarea zonei cu resurse de teren, patrimoniu si forta de munca.
    În viziunea specialistilor, dezvoltarea spatiala a judetului catre orizontul 2021 se va petrece predominant concentric dinspre municipiul Bacau, pe directia nord-sud si spre vestul judetului. Acest fapt este posibil datorita dezvoltarii aeroportului international George Enescu, conectarii coridorului Bacau-Onesti de zona metropolitana Brasov (autostrada) si conectarii drumului expres Bucuresti-Buzau-Focsani-Bacau-Suceava de autostrada Iasi-Târgu Mures-Cluj-Napoca, catre vest si Focsani-Tulcea-Constanta catre sud-est.
    Un factor important îl reprezinta procesul de dezvoltare a parteneriatului durabil urban-rural, determinat de evaluarea oportunitatilor de dezvoltare pe care zonele rurale le au prin îmbunatatirea relatiilor cu orasele, generate de cresterea cererii consumatorilor urbani de produse eco-agricole, produse local si de îmbunatatirea ofertei de recreere/turism, date de calitatea mediului si de existenta unui patrimoniu natural valoros.
    O valoare speciala este adusa de stabilirea retelelor SMART de specializare si de cooperare, ce conduc catre atingerea unei economii de scara, atât pentru zonele rurale, cât si pentru cele urbane, prin cresterea accesului la piete, modele de productie, informatii, cooperarea cu centre de cercetare/inovare, folosire TIC, etc.
    ”Viziunea pentru dezvoltarea judetului se bazeaza pe o serie de elemente-cheie care descriu rolul specific pe care judetul Bacau îl va juca în orizontul de timp 2021, atât la nivel intern, concentrat asupra bunastarii rezidentilor, cât si la nivel extern, directionat catre regiune si teritoriul national si international. Cererea locuitorilor, firmelor si vizitatorilor pentru spatii si servicii trebuie gestionate cu o mai mare eficienta, pentru a fi capabile sa sustina generatia viitoare si o economie în crestere. Pe plan intern, judetul Bacau trebuie sa ofere o înalta calitate a vietii cetatenilor sai, din comunitatile rurale si urbane, oferindu-le servicii ce le vor permite sa valorifice noi oportunitati de afaceri si de locuri de munca într-un mod durabil, asigurând calitatea acestor servicii prin utilizarea adecvata a resurselor de energie, regenerabile si neregenerabile si reducerea nivelului de poluare. Privit din exterior, judetul Bacau este proiectat sa devina o destinatie nationala si internationala atractiva, sustinuta de o infrastructura de servicii turistice, oferind un climat sigur si profitabil pentru investitori si un mediu atractiv si multicultural”, a mai afirmat prof. dr. Nicolae Țaralunga.

    Prezentate succint, directiile sectoriale de dezvoltare pentru orizontul de timp 2021, asa cum sunt expuse în document se refera la:
1. Economie:
•    dezvoltarea infrastructurii de transport pentru oameni, bunuri si servicii din interiorul judetului;
•    realizarea unei conexiuni sigure si durabile la retele de putere (energie electrica si gaz natural) si internet în zone urbane si rurale;
•    evidentierea amplasamentelor adecvate unor noi investitii pe terenuri urbane si rurale conectate la retele edilitare si transport public, dar aflate în afara zonelor de risc (inundatii);
•    integrarea investitiilor ce privesc infrastructura turistica (accesibilitate, cazare si facilitati pentru turisti), investitii sustinute si de coordonarea actiunilor realizate de administratia publica locala, afaceri, furnizori de servicii de transport, firme de turism pentru valorificarea si promovarea patrimoniului turistic;
•    cresterea capabilitatii resursei umane, coroborate cu modernizarea infrastructurii educationale si de cercetare;
•    dezvoltarea retelelor asociatiilor de producatori si profesionale sustinute de programe de formare specifice a fortei de munca.

2. Societate:
•    întarirea coeziunii sociale si a sentimentului de apartenenta, prin asigurarea de sanse egale, drepturi si responsabilitati;
•    sustinerea renasterii zonelor rurale si revigorarii retelei urbane;
•    reabilitarea si cresterea fondului de locuinte, ca factor cheie al schimbare fizice, economice si sociale, în zonele urbane si rurale.

3. Mediu:
•    Reducerea emisiilor de carbon pentru atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice si la îmbunatatirea directa a calitatii aerului;
•    Asigurarea unei gestionari durabile a serviciilor de furnizare a apei potabile, a serviciilor de canalizare, de prevenire a riscului de inundatii;
•    Cresterea eficientei energetice prin masuri ce vizeaza fondul construit si activitati/procese economice;
•    Protejarea terenurilor, a apelor de suprafata si subterane prin managementul durabil al deseurilor casnice si industriale;
•    Reutilizarea fondului vechi construit în scopul reducerii presiunii investitionale asupra spatiilor verzi si a celor cu valori peisagistice;
•    Conservarea si reabilitarea fondului construit si natural cu valoare de patrimoniu.

4. Spatiu:
•    Zona metropolitana constituita în jurul municipiului Bacau;
•    Reteaua urbana existenta în vestul judetului;
•    Zona rurala;
•    Porti de intrare în judet si coridoare de transport.
    Prin toate aceste directii de actiune, judetul Bacau se doreste a fi un mix teritorial cu zone urbane si rurale sigure, atractive si competitive, în care oamenii se unesc pentru a forma o comunitate durabila, în care fiecare persoana este importanta. ”Ne dorim ca, în orizontul de timp 2021,  judetul nostru sa atinga o serie de tinte vitale cum sunt consolidarea economiei, stimulata de cresterea afacerilor, industriei si agriculturii, oglindita în venitul individual si în bunastarea cetatenilor judetului ca si cresterea calitatii vietii urbane si rurale, protejând integritatea mediului natural si oferind standarde de viata ridicate prin valoarea locuintelor, a unor spatii urbane si rurale bine structurate, precum si prin asigurarea de bunuri si servicii moderne. Si, nu în ultimul rând as mentiona întarirea sentimentului de mândrie comunitara, al  oamenilor care sunt fericiti sa traiasca si sa lucreze aici, care se mândresc cu ei însisi, cu patrimoniul lor, scolile lor, bisericile lor, si organizatiile lor civice, care îsi respecta vecinii, precum si mediul în care traiesc si care doresc sa comunice acest lucru printr-un dialog liber, prin stilul de viata si prin respectul fata de lege”, a tinut sa precizeze Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau în expunerea strategiei.
    Textul integral al documentului poate fi consultat accesând link-ul: http://www.csjbacau.ro/p_strategie-dezvoltare-durabila-administratie.html

Close Search Window