Administrator
Consilierii judeteni s-au întrunit vineri, 29  septembrie 2017 în sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bacau, prilej cu care au fost supuse dezbaterii si adoptarii un numar de 26 de puncte aflate pe ordinea de zi. Au fost aprobate proiecte importante pentru judetul nostru, cum ar fi cele ce vizau aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru reabilitarea si modernizarea unui numar de sase drumuri judetene ce urmeaza a fi finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) II,  DJ 119, Racaciuni-Ciucani; DJ 117, Poduri-Cernu; DJ 123 limita judet Harghita-Valea Uzului-Darmanesti; DJ 241B, Padureni-Godovana; DJ 243B, Motoseni-Stanisesti si DJ 252A, Horgesti-Racataul de Jos. De asemenea, a mai fost aprobata asigurarea sumelor de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivelor.
Printre proiectele discutate s-au aflat redistribuirea unor rechizite ramase în urma implementarii proiectului "Ghiozdanul ªcolarului", din cadrul Programului de sustinere a învatamântului prescolar si scolar din mediul rural din judetul Bacau, asocierea Judetului Bacau cu Centrul de Cultura "George Apostu", pentru organizarea si desfasurarea Proiectului "Simpozionul National de Estetica", editia a XXII-a, sub genericul ImagiNatie - Energia Culturii si asocierea Judetului Bacau cu Universitatea "George Bacovia" în vederea desfasurarii proiectului - "Devianta si
criminalitate, evolutie, tendinte si perspective" - "DECRET" - Editia 3/2017.
Un alt proiect de hotarâre a vizat aprobarea Acordului de cooperare între Judetul Bacau si Asociatia "Cele mai frumoase sate din România" în vederea promovarii patrimoniului cultural si turistic al satelor din Judetul Bacau prin organizarea de evenimente si derularea unor programe/proiecte de interes comun.
Au mai primit girul consilierilor judeteni proiecte de hotarâri ce privesc organizarea retelei scolare de învatamânt special, de stat, din judetul Bacau pentru anul scolar 2017-2018; proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei judetene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bacau cu anexele aferente acestuia; proiectul de hotarâre privind modificarea statului de functii la unele institutii publice de cultura aflate în subordinea Consiliului Judetean Bacau; proiectul de hotarâre ce modifica si completeaza inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bacau; proiectul de hotarâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare nr 1831/25.02.2008/189/12.03.2008, încheiat între judetul Bacau si Filarmonica " Mihail Jora" Bacau; proiectul de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Cresterea eficientei energetice în cladirile publice -Filarmonica Mihail Jora, Bacau"; proiectul de hotarâre privind atribuirea unor licente de traseu în vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.
ªedinta s-a încheiat cu aprobarea proiectului de rectificare a bugetului al judetului Bacau pe anul 2017 si a proiectului de hotarâre privind aprobarea planului operativ de actiune pentru combaterea înzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile judetene pentru iarna 2017-2018.

Close Search Window