Administrator    
    Bugetul judetului Bacau pentru anul 2017 se va afla pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 27 martie.
    Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Judetean Bacau si pe site-ul institutiei, începând cu data de 6 martie. Conform art. 39, alin. 3 din Legea 273/2006 republicata, privind finantele publice locale, dupa publicare, timp de 15 zile, propunerea de buget poate fi contestata. Dupa expirarea acestui termen, într-un interval de 5 zile proiectul bugetului local însotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse (daca este cazul) va fi supus aprobarii în cadrul sedintei Consiliului Judetean.

Close Search Window