Administrator


 

 

 

În data de 13.04.2019 Judetul Bacau si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Organismul Intermediar POR - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Esta au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 4116 pentru implementarea proiectului „Lucrari de modernizare, extindere, dotare infrastructura Unitate de Primiri Urgente, realizare heliport- Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Cod Smis 120780.
     Proiectul se deruleaza în perioada 15 aprilie 2019 – 28 februarie 2022 si este finantat din fonduri europene în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Operatiunea B- Unitati  de primiri urgente.
    Bugetul total este de 13.423.269,25 lei, din care finantare nerambursabila asigurata de Uniunea Europeana este de 4.785.900,00 lei, finantare nerambursabila din bugetul national este de 1.914.360,00 lei, iar cofinantarea beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile este de 6.723.009,25 lei.
      Obiectivul general al proiectului consta în îmbunatatirea calitatii si eficientei îngrijirii spitalicesti din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau în vederea asigurarii unui acces echitabil al cetatenilor judetului la servicii de sanatate de calitate, cât mai aproape de nevoile individului si comunitatii.
      Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
     1. Modernizarea, extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente circuit adulti din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.
     2. Asigurarea unei infrastructuri de transport a pacientilor pe cale aeriana cu elicopterele SMURD, preluarea si transportul acestora în cadrul functiunilor specifice sectiei.
     3. Promovarea, conform regulilor de identitate vizuala, a activitatilor si investitiei reabilitate si modernizate.
     Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea urmatoarelor rezultate de proiect:
    a. 1 infrastructura spitaliceasca de urgenta reabilitata, modernizata si dotata.
    b. 1 heliport de suprafata în terasa realizat.
    c. 1 proiect si o investitie promovata conform Manualului de Identitate Vizuala.
  Informatii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Alice-Manuela Antohi - manager proiect, e-mail manuela.antohi@csjbacau.ro.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro.

 

 

 

Fișiere atașate


Close Search Window