Administrator


 

 

Numele proiectului: Servicii publice de calitate la nivelul Judetului Bacau

Denumirea beneficiarului: UAT Judetul Bacau

Scopul proiectului: Optimizarea proceselor orientate catre beneficiari prin introducerea de sisteme si standarde la nivelul UAT Judetul Bacau, în conformitate cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice)

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul specific 1. Implementarea unor masuri de reducere a birocratiei pentru cetateni, în corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, atât din perspectiva back-office (extinderea sistemului de management al documentelor, digitalizarea arhivelor), cât si front-office (portal web de servicii)

 

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Consiliului Judetean Bacau, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere instruirea, evaluarea si certificarea competentelor si cunostintelor dobândite pentru 71 de persoane din cadrul grupului tinta, în ceea ce priveste exploatarea si administrarea sistemelor implementate.

 

Rezultate preconizate:

1. Rezultate de program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

• Rezultat proiect 1 - 1 Portal web pentru servicii electronice dezvoltat si implementat

• Rezultat proiect 2 - 1 Sistem informatic de management al documentelor extins

• Rezultat proiect 3 - Documente din arhiva retro-digitalizate (40.000 dosare pregatite pentru scanare; 1.600.000 documente A4, A3 scanate; 100.000 documente A2, A1, A0 scanate; 850.000 pagini relegate)

 

2. Rezultat de program 5 - Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific

• Rezultat proiect 4 - 71 angajati din Consiliul Judetean Bacau instruiti în domeniul exploatarii si administrarii sistemelor implementate

 

Valoare totala proiect: 2.994.691 lei

Valoare cofinantare UE: 2.545.487,35 lei

Valoare finantare nationala: 389.309,83 lei

Valoare cofinantare CJ Bacau: 59.893,82 lei

Data începerii proiectului: 27.06.2019

Data finalizarii proiectului: 26.06.2021

CODUL MySMIS al proiectului: 128880

„Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020”, cod MySMIS 128880, cod SIPOCA 652

Close Search Window