Administrator

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau va realiza „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii”, din fonduri europene, în prezent institutia medicala bacauana aflându-se în etapa precontractuala.
Proiectul a fost depus spre finantare în 2018, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale” iar în urma evaluarii a fost selectat spre finantare.
Ambulatoriul de Specialiate Adulti si Copii va fi dotat cu cu echipamente performante în valoare de peste 2 milioane de Euro  realizându-se în acest fel modernizarea serviciilor oferite de ambulatoriu si cresterea calitatii acestora.
Consilierii judeteni, întruniti în sedinta extraordinara miercuri, 13 martie 2019, au aprobat si contributia proprie a judetului Bacau la cheltuielile proiectului, acestea fiind în cuantum de 2% din valoarea eligibila a proiectului, aproximativ 44 000 Euro.
Tot în sfera serviciilor furnizate comunitatii, de aceasta data, servicii sociale, a fost aprobata Conventia de colaborare încheiata între Judetul Bacau, D.G.A.S.P.C. Bacau, D.S.P. Bacau, C.J.R.A.E., I.S.J. Bacau pentru dezvoltarea noului model de interventie si detalierea activitatilor în cadrul proiectului demonstrativ „Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate în judetul Bacau – model 2.0”. Parti semnatare ale Conventiei sunt si 4 dintre localitatile în care urmeaza sa se concentreze activitatile la nivel local si anume UAT Moinesti, UAT Buhusi, UAT Colonesti si UAT Horgesti. Proiectul se adreseaza celor mai vulnerabili copii si familiilor lor, cu precadere a copiilor cu dizabilitati si a copiilor rromi.
Pe ordinea de zi a sedintei s-au aflat si proiectele de hotarâri privitoare la noi investitii în infrastructura rutiera. Astfel, în urmatoarea perioada, prin Programul National de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.) vor începe lucrarile de reabilitare si modernizare pe DJ 119, în localitatea Ciucani, de la km.25+740 la km.27+993, judetul Bacau, sector de drum aflat în administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau. Studiul de fezabilitate necesar proiectului a fost aprobat în 2018, în cadrul sedintei de miercuri fiind actualizati indicatorii tehnico-economici, actualizare necesara în contextul modificarilor legislative din domeniul fiscal.
De la începutul acestui an au fost semnate mai multe contracte de finantare prin PNDL care vizeaza infrastructura de drumuri judetene. Astfel, în cursul anului 2019 vor începe lucrarile pentru DJ252A, Horgesti-Racatau, pe o lungime de 7,5 kilometri, DJ241B, Padureni-Godovana, pe lungimea de 15 kilometri, reabilitarea a 4 poduri pe DJ 117, între localitatile Berzunti si Moinesti, traversând localitatea Cernu, pe o lungime de 4,180 km,  modernizarea unei portiuni de 2,05 kilometri tot pe DJ 117, între satele Buda si Cernu, consolidarea cu ziduri de sprijin pe DJ 252, Buhoci-Bibiresti, km 121+630 si pe DJ 156H, Buhusi-Runc, km 4+700.

Close Search Window