Administrator


 

 

      Astazi, 3 decembrie 2018 este Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati.
    Prin proiectele sale, implementate sau aflate în faza de implementare, Consiliul Judetean Bacau împreuna cu DGASPC Bacau, întreprinde actiuni concrete pentru dezvoltarea infrastructurii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilitati, asigurarea conditiilor de educatie si formare a deprinderilor de viata independenta care sa permita acestora sa se integreze cât mai bine în viata sociala.
    Proiectele se încadreaza în Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Bacau, în acord cu Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale în judetul Bacau 2014-2020. O parte dintre acestea ofera “Servicii sociale alternative pentru persoanele adulte cu dizabilitati”, fiind implementate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si UAT-urile Racaciuni, Tamasi, Târgu Ocna si Comanesti si finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020. Prin aceste proiecte un numar de aproximativ 70 de persoane cu dizabilitati, provenind din centrele de profil de la Racaciuni si Comanesti vor beneficia de centre de zi dar si locuinte protejate astfel încât persoanele cu dizabilitati sa aiba acces la conditii de viata si educatie corecte, care sa le permita valorificarea potentialului propriu si integrarea în comunitate. În egala masura, scopul proiectelor este si de a asigura tranzitia de la un sistem institutionalizat, la servicii integrate în comunitate.
    Proiectul ”Educatie, o sansa pentru fiecare”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totala de peste 5 milioane de lei si cu o perioada de implementare pâna în 2021 vizeaza reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, precum si asigurarea accesului elevilor defavorizati din punct de vedere socio-economic si a celor cu cerinte educationale speciale la o educatie nediscriminatorie, prin masuri de preventie si interventie, dar si prin eficientizarea ofertei educationale. Beneficiarii directi sunt 516 copii cu dificultati de ordin financiar în familie, dintre care 391 cu cerinte educationale speciale, elevi ai Scolii Gimnaziale Speciale ”Maria Montessori” Bacau, ai Centrului Scolar de Educatie Incluziva nr. 1 Bacau si ai Scolii Gimnaziale ”Octavian Voicu” din municipiul Bacau.
    În sprijinul copiilor cu autism si al familiilor acestora au fost derulate programe de consiliere, ateliere de lucru si grupuri de suport, activitati care au avut ca obiectiv constientizarea si o mai buna întelegere a problemelor cu care acestia se confrunta.
Un alt segment prin care Consiliul Judetean Bacau ofera sprijin acestor persoane sunt finantarile acordate în baza Legii nr. 350/2005, în valoare de 139.000 lei, ONG-urilor care ofera servicii specializate acestor categorii. Câteva dintre proiectele finantate în 2018 se refera la ”Integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate”, ”Amenajare camera de integrare senzoriala pentru recuperarea copiilor cu autism sau alte tulburari de dezvoltare”, ”UMBRA – Copilul cu TSA si scoala”, ”Centrul de Resurse pentru Adolescenti si Tineri NOROCEL” sau ”Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ”Don Bosco”.
    ”Sunt actiuni care arata sprijinul si implicarea noastra si va asigur ca atât eu cât si echipa Consiliului Judetean Bacau vom face în continuare toate eforturile pentru ca cei care au atâta nevoie sa poata avea o viata normala”, este mesajul presedintelui Consiliului Judetean Bacau, Sorin Brasoveanu.

Close Search Window