Administrator
    Astazi, 29 ianuarie 2018, în Sala mare de sedinte a Consiliului Judetean Bacau, a avut loc Conferinta de lansare a proiectului "ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitatile de origine prin sustinerea antreprenoriatului", proiect destinat înfiintarii a 30 de firme noi de catre românii din Diaspora.
    Proiectul este derulat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST în parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si Eastern Marketing Insights SRL, începând cu data de 19 septembrie a.c., si este destinat românilor din Diaspora care doresc sa-si înfiinteze o afacere aici.
    Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST a fost înfiintata, în 2008, de catre consiliile judetene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional.
    Obiectivul proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea înfiintarii a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbana din Regiunea Nord-Est de catre persoane aflate în Diaspora.
    BUGETUL total al proiectului este de 8.407.970,43 lei, din care vor fi finantate 30 de firme nou înfiintate cu aproximativ 40.000 euro/firma, în cadrul carora vor fi angajate minimum 60 de persoane. (minimum 2 firme în fiecare judet).
    Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului si ale apelului printr-o serie de masuri integrate de formare a competentelor antreprenoriale, concurs de planuri de afacere, consiliere/ consultanta/ mentorat pentru îmbunatatirea cunostintelor si aptitudinilor dobândite în cadrul formarii antreprenoriale, organizarea de evenimente de sustinere a antreprenoriatului, decontarea sumelor aferente planurilor de afacere, monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.
    Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul tinta prin furnizarea de cursuri de formare antreprenoriala în scopul de a genera un numar cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est;
2. Facilitarea si sprijinirea demararii, dezvoltarii si functionarii afacerilor înfiintate de catre membrii grupului tinta prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est;
3.  Dezvoltarea si promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
4.  Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea Nord-Est prin oferirea de asistenta de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunatatirea cunostintelor si aptitudinilor dobândite în cadrul formarii antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;
5. Cresterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale si temele secundare ale programului;
6.  Asigurarea sustenabilitatii în ultimele sase luni ale proiectului prin monitorizarea afacerilor finantate, dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a acestora si integrarea rezultatelor si a experientei acumulate în cadrul proiectului în politicile si strategiile solicitantului, partenerilor si/ sau autoritatilor publice locale.
    Grupul tinta este format din 250 de persoane (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) ce îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a.  intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în mediul urban;
b. îsi au resedinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord-Est (minimum 20 de persoane din fiecare judet);
c.  au vârsta de minimum 18 ani;
d.    poseda cetatenia romana;
e.    fac dovada domiciliului sau rezidentei în strainatate în ultimele 12 luni pâna la momentul înscrierii;
f.    demonstreaza experienta antreprenoriala sau capacitatea tehnica si profesionala sau cunostintele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, în domeniul în care doreste sa initieze afacerea.

Close Search Window