Administrator
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, al carei membru fondator este Consiliul Judetean Bacau, alaturi de celelalte consilii judetene din Regiunea Nord-Est, implementeaza proiectul „Start up Yourself”.

Proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul specific: Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenoriatului, prin sustinerea înfiintarii a 48 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana din Regiunea Nord-Est si crearea a minimum 96 de locuri de munca, ca urmare a derularii unor masuri de formare pentru minimum 400 de persoane.
Obiective specifice
• Facilitarea accesului la formare profesionala în domeniul antreprenoriatului pentru minim 400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din rândul somerilor, persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca.
• Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potential de a deveni afaceri de succes prin acordarea ajutoarelor de minimis si dezvoltarea abilitatilor practice ale antreprenorilor.
• Dezvoltarea, monitorizarea si promovarea a 48 de afaceri în domenii diverse la nivelul Regiunii Nord Est.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.
Buget total: 11.836.863,04 lei, din care, contributia Uniunii Europene prin FEDR este de 9.950.315,70 lei si 1.713.501,38 lei din bugetul national.
Grupul tinta va fi format din mínimum 400 de persoane care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• au vârsta cuprinsa între 18 si 64 de ani;
• intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în mediul urban;
• au resedinta/ domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Nord-Est (judetele: Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Botosani, Suceava);
• îndeplinesc conditiile de acces la programul de formare (nivel de studii minim 10 clase);
• NU sunt administratori si nu detin majoritatea partilor sociale într-o alta întreprindere la momentul semnarii contractului de finantare.
ATENȚIE! NU sunt eligibili tinerii NEETs (care nu urmeaza nici o forma de învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani si persoanele cu vârsta peste 64 ani.
În vederea asigurarii accesului nediscriminatoriu la activitatile proiectului si oportunitatea de finantare oferita, se vor organiza cursuri de formare profesionala în domeniul antreprenoriatului în fiecare judet al Regiunii Nord-Est pentru un numar de 400 de persoane - minim 20 de participanti/curs, în perioada martie – august 2018.
Indicatori
• 400 persoane (din care 300 – someri si persoane inactive si 100 angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta);
• 48 IMM-uri nou înfiintate;
• 96 locuri de munca nou create.

NU SE VOR FINANȚA idei de afaceri în urmatarele sectoare:
- pescuit si acvacultura;
- productia primara de produse agricole;
- prelucrarea si comercializarea produselor agricole;
- export catre tari terte sau catre state membre;
- achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri;
- care conditioneaza utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate.
Activitati
A.1. Informarea si constientizarea grupului tinta vizat privind oportunitatile oferite prin proiect si încurajarea antreprenoriatului în fiecare judet din Regiunea Nord-Est, a programului de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului.
A.2. Identificarea si selectarea grupului tinta
A.3. Derularea programului de formare profesionala.
A.4. Selectarea a 48 de planuri de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului.
A.5. Efectuarea a 48 stagii de practica persoanelor din GT, ale caror planuri de afaceri au fost selectate de juriu, în vederea finantarii.
A.6. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri.
A.7. Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii a 48 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.
A.8. Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
A.9. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
A.10. Monitorizarea activitatilor întreprinderilor nou înfiintate.
A.11. Activitati care contribuie la transferul rezultatelor proiectului catre alte grupuri tinta.
A.12. Dezvoltarea unor mecanisme de sustinere si promovare a întreprinderilor înfiintate.
Pentru informatii detaliate:
- accesati http://adieuronest.ro/start-up-yourself/ si https://afacerinordest.com/

Close Search Window