Administrator


Copiii vulnerabili, aflati în situatii de risc, împreuna cu familiile lor sunt prioritatea noastra. Realitatea din teren ne-a demonstrat necesitatea unei abordari integrate care sa acopere toate segmentele în care ajutorul nostru poate fi util – social, educatie, sanatate. Echipele locale au identificat nevoile, vulnerabilitatile dar si tipurile de servicii si solutiile prin care aceste probleme pot fi rezolvate. Acum, la 4 ani de la start-ul acestui proiect vorbim de peste 20 000 de copii asupra carora ne-am îndreptat atentia. Este cea mai frumoasa satisfactie si ne motiveaza sa facem mai mult, sa mergem mai departe - Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau.
 
 Miercuri, 26 septembrie 2018, la Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau a avut loc întâlnirea de lucru cu primarii unitatilor administrativ teritoriale implicati în proiectul-pilot "Incluziune sociala prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatilor".
 La întâlnire au participat, alaturi de primari, specialisti din domeniul social, de sanatate si educatie de la nivel local, coordonatori judeteni si reprezentanti ai institutiilor judetene, reprezentanti ai administratiei centrale si ai UNICEF în România.
 Modelul "Incluziune sociala prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatii" a fost demarat în 2014 la initiativa Consiliului Judetean Bacau în parteneriat cu UNICEF - România si, în prezent, se deruleaza cu implicarea a 38 unitati administrativ teritoriale (în care au fost sprijiniti copiii si familiile acestora din 45 comunitati) si institutii judetene precum Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia a Copilului, Directia de Sanatate Publica, Centrul de Resurse si Asistenta Educationala, etc.
 La nivel national, partenerii activi în dezvoltarea si implementarea modelului sunt: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Tineretului si Ministerul Fondurilor Europene, alaturi de organizatii neguvermentale dar si mediul academic, implicat în etapele de pregatire sau implementare a diverselor activitati.
 Proiectul a plecat de la premisa ca furnizarea la nivel national a unui pachet universal de servicii sociale preventive (sanatate, educatie si protectie sociala) într-un mod integrat/coordonat, pentru copii si familiile lor, va reduce inechitatile si deprivarile cu care se confrunta copiii. O alta premisa a fost legata de faptul ca implementarea acestui pachet care poate asigura interventie timpurie poate sa reduca pe termen scurt si mediu si costurile din sectorul social.
 O scurta prezentare a proiectului, în cifre, cuprinde:
– aria geografica de implementare: 34 comune rurale, 11 comunitati urbane (în 4 zone urbane), cu implicarea a 38 autoritati publice locale, 7 institutii judetene;
– autoritatile publice locale (respectiv judetene pentru consilierii si mediatorii scolari) au angajat prin proiect: 46 asistenti/referenti sociali, 36 asistenti medicali comunitari, 6 mediatori sanitari, 38 consilieri scolari, 28 mediatori scolari. Toti acestia alcatuiesc echipele comunitare de la nivel local;
– 38 structuri comunitare consultative au fost create sau activate si prin alocarea de micro-grant-uri pe baza unor propuneri de proiecte, s-au creat 38 centre comunitare;
– au fost intervievate 121.000 persoane, dintre care au fost identificati 22.000 de copii cu vulnerabilitati. Tinând cont de resursele limitate, în baza unei analize s-a procedat la o prioritizare a cazurilor si s-a decis sa se actioneze asupra a 5.200 de copii (denumiti cazuri active);
–  din cele 48,000 gospodarii recenzate, în aproximativ 22% din gospodarii, respectiv 10.500 au fost identificati aproape 22.000 copii si 160 femei având diverse vulnerabilitati.
Datele de pâna acum ne arata ca în medie un copil cumuleaza 2 vulnerabilitati – acestea fiind grupate în 6 dimensiuni: saracie, sanatate, educatie, locuire, comportament la risc, familie si conditii sociale. Au fost identificate  cca 42.000 de vulnerabilitati. Pentru toti acesti copii si familiile lor au fost generate prin Aurora peste 550,000 de servicii de baza de tip informare, consiliere, acompaniere si suport, referire, monitorizare si evaluare.
Daca pâna în 2016, proiectul a fost concentrat în principal pe realizarea recensamântului comunitar pentru identificarea copiilor vulnerabili si a familiilor acestora, în 2017 si 2018 accentul cade pe furnizarea serviciilor din pachetul minim de servicii.
În acest moment, echipa comunitara din fiecare localitate, cu sprijinul tehnic si metodologic al coordonatorilor judeteni, furnizeaza pachetul minim de servicii pentru aproximativ 100 de copii si familiile lor, totalizând un numar de aproximativ 5,200 cazuri active în 2018. Aceste cazuri au fost prioritizate si cu sprijinul Structurii Comunitare Consultative si s-au creat planuri de servicii individuale, pentru fiecare copil si femeie cu vulnerabilitati.
De asemeni,
– 93% din copiii care la momentul recensamântului nu aveau certificate de nastere sau acte de identitate (un total de 153 copii), azi aceasta situatie e rezolvata ramânând doar 3 cazuri în curs de rezolvare (copii nascuti în afara granitelor tarii);
– 97% din copiii care la data recenzarii nu erau înscrisi pe lista unui medic de familie sunt azi înscrisi;
– peste 1400 de gospodarii în saracie monetara au devenit beneficiare a masurilor de protectie sociala adecvata (beneficii sociale dar si solutii pentru ocupare si incluziune sociala a parintilor).
 “Beneficiile proiectului pentru comunitatile implicate sunt multiple si vizeaza rezultate pe termen scurt, mediu si lung. În plan imediat se reduce numarul copiilor care nu au acte de identitate, care nu sunt înscrisi la scoala sau la medicul de familie sau care locuiesc în conditii de saracie. Pe termen mediu si lung proiectul vizeaza schimbari în comportamente, atitudini, obiceiuri, mentalitati care toate se reflecta începând cu nivelul familial pâna la cel comunitar. Un alt câstig este sprijinul acordat comunitatilor locale prin suplimentarea resursei umane. ªi ma refer aici la locurile de munca nou create, câte 3 la nivelul fiecarei comunitati - lucratorul social, asistentul medical comunitar si mediatorul scolar sau sanitar. Pentru comunitatile de romi se adauga si un mediator scolar si unul sanitar din comunitatea respectiva. Consider ca o provocare a proiectului este constientizarea autoritatilor locale privitor la beneficiile proiectului si la continuarea implementarii activitatilor si dupa finalizarea acestuia”, a declarat presedintele Consiliului Judetean Bacau, Sorin Brasoveanu.

Close Search Window