Administrator
    Sâmbata, 22 septembrie 2018, în comuna Odobesti va fi semnat contractul de finantare pentru un important proiect de infrastructura - „Înfiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate din comuna Odobesti”, cu o valoare de 21 847 008 lei. Este al doilea proiect ca si suma alocata, dupa cel semnat la Bacau pentru rezerva de apa a orasului.
    Sistemul de alimentare cu apa si canalizare va deservi doua din cele patru sate ale comunei, respectiv Odobesti si Tisa Silvestri, însumând un numar de 1375 de locuitori, adica mai bine de jumatate din populatia comunei. În prezent, comuna Odobesti nu are un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, necesarul populatiei si al institutiilor fiind asigurat din fântâni si ale microamenajari. Alimentarea centralizata cu apa este cu atât mai necesara cu cât în comuna functioneaza 3 scoli, 3 gradinite si un dispensar.     
    „Consiliul Judetean Bacau a sustinut permanent initiativele comunitatilor locale drept dovada fiind cele 170 de proiecte de pe întreg judetul Bacau care primesc finantare prin Programul National pentru Dezvoltare Locala II. Toate investitiile privesc infrastructura din comunele judetului si ele înseamna reabilitare si modernizare de drumuri, poduri, podete, reabilitare si modernizare de scoli, gradinite, dispensare, iluminat public sau, asa cum este cazul comunei Odobesti, sisteme de alimentare cu apa si canalizare a apelor uzate”, a declarat presedintele Consiliului Judetean Bacau.
    Proiectele finantate prin PNDL însumeaza investitii de peste 42 de milioane de euro, bani care pâna la sfârsitul acestui an dar si în 2019 vor fi folositi pentru a finanta lucrarile deja începute sau cele care vor fi demarate. Doar ca termen de comparatie, în 2017, valoarea proiectelor finantate prin PNDL a fost de 2,4 milioane de euro.

Close Search Window