Administrator


 

În data de 29 iunie 2020, Judetul Bacau si Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa - Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 521 pentru implementarea proiectului ”Bacau Smart County”, cod SIPOCA /SMIS - 808/136013.
Proiectul se deruleaza pe o perioada de 30 luni si este finantat din fonduri europene în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, apel POCA/661/2/1- Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
Valoarea totala a proiectului este de 3.369.338,00 lei, din care finantarea eligibila nerambursabila asigurata de Uniunea Europeana este de 2.863.937,31 lei, finantarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 438.012,95 lei, iar contributia eligibila a beneficiarului este de 67.387,74 lei.
Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea capacitatii administrative a Judetului Bacau  prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategica pe termen lung, simplificarea procedurilor administrative si reducerea în acelasi timp a birocratiei pentru cetatenii judetului Bacau.
Obiectivele specifice ale proiectului urmaresc introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP, astfel:
1. Prin realizarea profilului monografic al judetului Bacau, document ce va sta la baza elaborarii Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Bacau, perioada 2021-2029, precum si a instrumentului de monitorizare a strategiei;
2. Prin extinderea functionalitatilor portalului web cu servicii aferente competentelor partajate ale Consiliului Judetean Bacau (urbanism si amenajarea teritoriului);
3. Prin instruirea a 173 de persoane din cadrul grupului tinta ce va determina cresterea competentelor de utilizare a sistemelor informatice realizate si implementate prin proiect.
 Realizarea acestor obiective specifice contribuie la îndeplinirea urmatoarelor rezultate de proiect:
- Un profil monografic al judetului Bacau, o strategie de dezvoltare durabila a judetului Bacau si un instrument digital de monitorizare a strategiei;
-  Un portal web cu functionalitati extinse, un model standard de date geo-spatiale si o documentatie de standardizare;
- 173 persoane instruite în domeniul exploatarii si administrarii sistemelor implementate;
-  Un proiect promovat conform Manualului de Identitate Vizuala.

Informatii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Ramona-Maria Brîndusoiu - manager proiect, e-mail: ramona.brindusoiu@csjbacau.ro .Close Search Window