Administrator
Sprijin în pregatirea aplicatiei de finantare precum si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul Extinderea proiectului de management integrat al deseurilor în judetul Bacau în perioada 2020-2023
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala / Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

 

Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidentiale publice din judetul Bacau” 
    
Doua noi proiecte ale Consiliului Judetean Bacau obtin finantare nerambursabila pentru implementarea actiunilor si masurilor propuse privitoare la protectia mediului si protectia sanatatii persoanelor vulnerabile.
    În aceste zile a fost semnat contractul de finantare pentru acordarea de sprijin în pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire a proiectului care vizeaza extinderea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SIMDS) în judetul Bacau în perioada 2020-2023. Valoarea totala a contractului de finantare este de peste 1 milion de euro.
    ”În prezent, sistemul de colectare, prelucrare si gestiune a deseurilor creat prin implementarea proiectului SIMDS la nivelul judetului Bacau necesita realizarea de noi investitii care sa asigure îndeplinirea obiectivelor si tintelor pe care ni le-am asumat. În urma actualizarii Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor a reiesit necesitatea unor noi investitii care constau în principal, în optimizarea sistemului de colectare deja creat si realizarea unei instalatii de tratare mecano-biologica cu digestie anaeroba, instalatie în care vor fi tratate atât deseuri municipale colectate în amestec cât si biodeseuri menajere, similare si din piete colectate separat”, a precizat Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau.
    Cel de-al doilea proiect care a fost declarat eligibil si va beneficia de finantare va acorda ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidentiale publice din judetul Bacau”. Proiectul, implementat de Consiliul Judetean Bacau în parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau este în valoare de peste 1,1 milioane de euro si este finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare, axa prioritara – Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID 19. 
    22 de centre organizate în 55 de servicii sociale rezidentiale pentru categorii vulnerabile aflate în subordinea DGASPC Bacau vor fi dotate cu echipamente si materiale de protectie în vederea cresterii capacitatii acestora de a gestiona criza sanitara cauzata de COVID 19.
    În total, aproape 2500 de persoane (rezidenti ai centrelor si angajati) vor beneficia de servicii sociale furnizate în conditii de siguranta.
    Totodata, prin acest proiect va fi rambursata Consiliului Judetean suma de 151.000 de euro cu care institutia a sprijinit masurile de protectie si ajutor categoriile vulnerabile, de la începutul acestei pandemii. ”Este un aspect important faptul ca aceasta suma a fost considerata eligibila si returnata Consiliului Judetean, în masura în care bugetul judetului a fost supus la presiuni suplimentare în acest an, în principal din cauza epidemiei de COVID, ale carei efecte a trebuit sa le limitam. Acesti bani vor fi directionati tot pentru functionarea si dezvoltarea serviciilor sociale din judet”, a subliniat presedintele Sorin Brasoveanu.

Close Search Window