Administrator


 

Având în vedere Decretul Presedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României, Hotarârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, în vederea prevenirii infectarii personalului propriu din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bacau si din institutiile si serviciile publice subordonate, precum si a cetatenilor care apeleaza la serviciile autoritatii publice si ale serviciilor si institutiilor din subordine, se stabilesc urmatoarele masuri:

               
I.   Masuri generale cu caracter de informare si constientizare:
1. Afisarea pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Bacau si a institutiilor si serviciilor publice din subordine a Hotarârii nr. 6 din 9 martie 2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, precum si a masurilor comunicate de Ministerul Sanatatii pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus COVID-19 si a numarului TELVERDE pentru solicitarea de informatii legate de COVID-19. Aceste documente vor fi afisate si la avizierul de la intrarea în Palatul Administrativ.
2. Organizarea de întruniri în grupuri restrânse (directii, servicii, compartimente, etc.) cu privire la modalitatile de contaminare, la regulile ce trebuie respectate si mijloacele necesare pentru prevenirea contaminarii. Pentru organizarea sesiunilor de informare se poate apela la specialisti din cadrul Directiei de Sanatate Publica Bacau, precum si la medicii din cadrul furnizorilor de servicii de medicina muncii.
3. Afisarea pe site-ul propriu al fiecarei institutii a modalitatilor în care pot fi depuse sau solicitate documente de la institutiile respective prin posta sau mijloace electronice, în vederea evitarii intrarii în relatii directe cu salariatii din serviciile de relatii cu publicul. Separat va fi publicat un apel catre populatie de a folosi cu prioritate posta si mijloacele de comunicare electronice.
De asemenea, se va preciza modul în care audientele pot fi înlocuite de petitii formulate în scris.

II. Masuri cu privire la accesul în sediul Consiliului Judetean Bacau
1.   Accesul personalului din aparatul propriu al consiliului judetean, precum si din celelalte institutii ce au sediul în Palatul Administrativ se face în baza legitimatiilor personale, dupa verificarea temperaturii prin scanare termica. Persoanele din afara institutiei vor avea acces în sediu, dupa legitimare si dupa completarea unei declaratii. Nu vor avea acces în sediu persoanele care prezinta semne de îmbolnavire (tuse, stranut, ochi rosii, rinoree etc).
2.  Se interzice accesul în cladire a persoanelor care distribuie sau vând produse alimentare sau manufacturiere, precum si a serviciilor de catering.
3. Pentru persoanele din institutiile si serviciile din subordine, accesul în interes de serviciu în Palatul Administrativ va fi permis cu aprobarea conducatorului compartimentului la care urmeaza a se efectua deplasarea.
4. Personalul care asigura paza va primi în consemn punerea în aplicare a masurilor privind accesul în cladire.

III. Masuri de igiena în institutie si la locurile de munca
1. Montarea la intrarea în Palatul Administrativ a unor dispozitive pentru folosirea dezinfectantilor pentru mâini, la dispozitia tuturor persoanelor care intra în cladire.
2. Dotarea cu sapun, cu dezinfectanti si prosoape de hârtie a tuturor grupurilor sanitare si asigurarea în permanenta a apei calde pentru spalarea mâinilor.
3. Distribuirea pentru toate birourile în care îsi desfasoara activitatea aparatul de specialitate si la cabinetele demnitarilor, a dezinfectantilor de mâini si a substantelor pentru dezinfectarea suprafetelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (birouri, tastaturi, telefoane, clante de usi etc) si realizarea frecventa a dezinfectarii suprafetelor respective prin personalul de specialitate angajat, precum si a mâinilor.
4. Efectuarea, cel putin saptamânal, a dezinfectiei tuturor spatiilor comune de tipul holuri, scari, balustrade, grupri sanitare, sali de sedinta si altele asemenea.

IV.  Masuri de protectie a personalului
1. Se restrictioneaza toate serviciile care presupun relatii cu publicul. Toate documentele necesare desfasurarii activitatii vor fi transmise online sau prin posta ori servicii de curierat. Comunicarea cu aparatul de specialitate pentru rezolvarea problemelor curente se va realiza telefonic, sau prin email, astfel:
•    Structura Arhitect Sef: tel: 0234-537200 - interior 155 si 177, e-mail: structura.arhitectsef@csjbacau.ro,
•    Directia Economica si Managementul Calitatii: - 0234-537200 int. 126, e-mail: alina.nastasa@csjbacau.ro,
Alte informatii: Secretariat Consiliul Judetean Bacau - 0234-534481, http://www.csjbacau.ro/ e-mail: secretariat@csjbacau.ro

Curierii externi au, de asemenea, accesul restrictionat în incinta Consiliului Judetean Bacau.

2. Se suspenda activitatea de primire în audienta la nivelul Consiliului Judetean Bacau. Persoanele care doresc sa se înscrie în audienta sunt îndrumate sa formuleze petitii scrise în problemele cu care se confrunta.
3. Pe perioada instituirii starii de urgenta, se suspenda toate activitatile culturale/stiintifice/artistice care presupun interactionarea directa cu publicul (vizite muzee, spectacole, întâlniri, simpozioane, cursuri, turnee etc).
4. Angajatii institutiei au obligatia completarii unei declaratii, iar cei care prezinta semne de îmbolnavire (tuse, stranut, ochi rosii, rinoree etc.) au obligatia de a informa seful ierarhic, cu privire la cazurile de îmbolnavire, acesta din urma dispunând prezentarea acestora la medicul de familie sau, dupa caz, la serviciul de urgenta.
5. În vederea protejarii persoanelor de contaminare cu coronavirus se suspenda toate deplasarile în strainatate, precum si deplasarile externe (dupa caz) ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bacau, in functie de necesitatile fiecarei structuri in parte.
6. Persoanele din aparatul propriu, care au efectuat în ultimele 14 zile deplasari în strainatate, în tari în care exista un numar însemnat de persoane infectate vor intra obligatoriu în carantina sau izolare, conform reglementarilor CNSSU si ale Ministerului Sanatatii. Se recomanda tuturor celor care au efectuat deplasari în strainatate în ultimele 14 zile sa intre în izolare la domiciliu chiar daca nu au vizitat zone cu grad ridicat sau mediu de contaminare.
7. Angajatii aparatului propriu care au intrat în contact cu persoane sosite în tara din zone cu risc ridicat sau mediu de contaminare vor informa seful ierarhic si se vor supune masurilor dispuse.
8. Persoanele care au solicitat interventia serviciului de urgenta sau cele pentru care, în urma unei anchete epidemiologice, s-a dispus masura de carantina sau de izolare la domiciliu, vor informa de urgenta seful ierarhic superior asupra situatiei în care se gasesc.

V.  Masuri pentru asigurarea functionarii institutiei în situatii speciale determinate de infectarea cu coronavirus

1.  În vederea asigurarii continuitatii activitatii, la nivelul fiecarui compartiment vor fi identificate posturile cheie care asigura continuitatea activitatii, stabilindu-se pentru fiecare post în parte modul de îndeplinire a atributiilor postului respectiv în situatia în care titularul postului se afla în imposibilitatea de realizare a atributiilor.
2.  La nivelul fiecarei structuri vor fi identificate activitatile a caror realizare este strict necesara pentru functionarea institutiei si asigurarea serviciilor obligatorii pentru populatie si se vor stabili modalitatile concrete de realizare ale acestora în orice situatie.
3.  În cazul în care un numar mai mare de salariati se vor afla în incapacitate de a desfasura activitatea, vor fi suspendate concediile de odihna pâna la asigurarea numarului minim de personal necesar functionarii autoritatii publice.

VI. Masuri de prevenire si de gestionare a situatiilor determinate de infectiile cu coronavirus la institutiile din subordine
1. Prezentul plan de masuri va fi adoptat la nivelul fiecarei institutii si serviciu public din subordine, eliminindu-se sau adaugându-se, dupa caz, alte masuri.
2. Institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Bacau care îsi suspenda activitatea cu publicul vor desfasura activitati specifice fiecarei institutii, mentinând în activitate personalul necesar. În aceasta perioada se vor acorda cu prioritate concedii de odihna/zile libere cuvenite.

Masurile stabilite în prezentul plan se vor adapta continuu celor dispuse de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si vor fi aplicate pâna la dispunerea încetarii lor, odata cu disparitia sau atenuarea efectelor contaminarii cu COVID-19, în temeiul hotarârilor CNSSU, sau a altor acte normative valabile.

 
Close Search Window