Administrator

În urma evaluarii cererilor de finantare depuse în cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Consiliul Judetean Bacau a obtinut o finantare nerambursabila pentru implementarea proiectului “Introducerea de instrumente si proceduri de management în cadrul Consiliului Judetean Bacau pentru gestionarea cheltuielilor si îmbunatatirea calitatii serviciilor”, cod SMIS 3026. În data de 26 august 2009 s-a semnat Contractul de finantare nr. 8509/26.08.2009, încheiat între Autoritatea de Management - POS DCA si Unitatea Administrativ Teritoriala - Judetul Bacau.

 
Close Search Window