Administrator


Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administratiile publice locale au posibilitatea de a acorda, din bugetul propriu, finantari nerambursabile persoanelor fizice/juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii, precum si cultelor religioase recunoscute conform legii.
Astfel, conform principiilor cadrului general si procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, Consiliul Judetean Bacau a finantat noua proiecte sociale, culturale si sportive, cu o suma totala de 236.899 lei urmatoarelor proiecte.

Proiecte culturale

1. Asociatia Culturala Octavian Voicu
Proiectul: Simpozionul - Bacaul centru cultural european.
Scopul proiectului este de cunoastere si vizibilizare a scriitorilor si artistilor bacauani, prin intermediul simpozionului «Bacaul, centru cultural european» si a Revistei «Plumb».
Activitatile principale ale proiectului au constat în: organizarea si sustinerea simpozionului lunar „Bacaul centru cultural European„; editarea Revistei lunare ”Plumb” - rubrica „Sa ne cunoastem scriitorii bacauani” (300 de exemplare); organizarea si desfasurarea actiunii: ”Premiile Octavian Voicu ale Revistei Plumb”.
Grup tinta, respectiv beneficiarii directi sunt elevii de gimnaziu, liceenii, studentii, tinerii, scriitorii si intelectualii bacauani din întregul judet, în numar de 1500 persoane participante la Simpozion si cititori ai Revistei Plumb iar beneficiarii indirecti sunt 3000 de intelectualii, artistii, creatorii din întreaga tara.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 19.170 lei din care Consiliul Judetean Bacau finanteaza suma de 17.253 lei
   
2. P.F. - Carmen Murariu
Proiectul: Arta si daruire- Album monografic al artistilor plastici bacauani, membri ai UAP Bacau.
Scopul proiectului este de recunoastere a valorilor artistilor plastici bacauani si a operelor lor, prin aparitia unui album monografic de arta „U.A.P. Bacau - 40 de ani / 1969 - 2009”.
Activitatile principale ale proiectului au constat în: pregatirea materialului necesar pentru realizarea albumului „U.A.P. Bacau - 40 de ani / 1969 - 2009”; editarea si tiparirea albumului; lansarea si distribuirea acestuia (300 de exemplare). Beneficiari directi sunt 61 de artisti plastici bacauani, membri ai UAP filiala Bacau, iar cei indirecti sunt: artisti tineri începatori; elevi, studenti
si cadre didactice de la liceele si facultattle de orice profil, toti cei care sunt deschisi pentru receptarea artei contemporane din judetul Bacau  cât si artisti plastici profesionisti, teoreticieni de arta, critici de arta din tara si din strainatate; studenti de la facultatile de arta.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 30.000 lei din care Consiliul Judetean Bacau finanteaza suma de 27 000 lei.

3. Asociatia Pentru Promovarea Învatamântului European, Bacau

Proiectul: Comunicarea în administratia publica de la sate.
Scopul proiectului este de a îmbunatati activitatea autoritatilor locale din mediul rural apartinând judetului Bacau, prin creionarea unor mijloace de potentare a abilitatilor comunicationale si de mediere a conflictelor.
Activitatile principale ale proiectului au constat în organizarea unui curs de perfectionare a functionarilor publici din administratia publica rurala, evaluarea cursantilor, Publicarea lucrarii „Comunicarea dincolo de administratia publica rurala” (500 de exemplare).
Beneficiari directi sunt autoritatile locale din cele 85 de comune ale judetului Bacau instruiti; angajatii primariilor din 32 de comune ale judetului care au beneficiat de training acreditat.
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 11.839 lei, din care Consiliul Judetean Bacau a acoperit suma de 10.300 lei.

Proiecte sociale

Asociatia Sprijin pentru parinti, Bacau
Proiectul: Centrul de zi „Norocel” sanse egale la îngrijire, crestere si educatie
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea de servicii de incluziune sociala prin asigurarea accesului la servicii sociale copiilor si familiilor aflate în dificultate, grupurilor dezavantajate (respectarea drepturilor copilului la îngrijire, educatie si servicii sociale în comunitatea din care face parte) si prin formarea persoanelor care au în grija ca asistent personal copii cu dizabilitati.
Activitatile principale ale proiectului au constat în: identificarea copiilor cu deficiente senzoriale de vedere; desfasurarea unui program terapeutic; organizarea unei campanii ”Vreau sa circul în siguranta”; initierea a 30 de persoane în profesia de asistent personal al persoanei cu handicap sever.
Grupul tinta al proiectului îl constituie 15 copii cu dizabilitati / deficiente senzoriale de vedere/copii aflati în dificultate si un numar de 30 asistenti personali ai copiilor cu dizabilitati.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 29.700 lei din care Consiliul Judetean Bacau a contribuit cu 24.000 lei.

2. Fundatia de Sprijin Comunitar, Bacau

Proiectul: Locul tau e in banca! –campanie de constientizare asupra exploatarii prin munca a copiilor în mediul rural
Scopul proiectului este de a constientiza factorii interesati (parinti, cadre didactice, copii) asupra efectelor unei probleme sociale grave – abandonul scolar ca urmare a exploatarii prin munca a copiilor – fenomen întâlnit în cele mai dezavantajate zone rurale ale judetului Bacau.
Activitatile principale ale proiectului sunt: pregatirea si desfasurarea propriu-zisa a Campaniei de informare/constientizare a populatiei din mediul rural privind protectia copilului si drepturile acestuia .
Beneficiarii directi sunt: 100 cadre didactice din cele 29 scoli cuprinse în cinci comune din Estul judetului Bacau (Huruiesi, Tatarasti, Gaiceana, Motoseni, Glavanesti) si 1,500 copii de vârsta scolara care vor beneficia de informatie actualizata. Beneficiari indirecti sunt populatia din cele 5 comune rurale (lideri locali, parinti si alti locuitori ai comunitatilor vizate în proiect)
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 23.596 lei, din care Consiliul Judetean Bacau a finantat suma de 21.000 lei.

3. Asociatia „Hedonys”, Bacau

Proiectul: Sprijin pentru copii cu parinti plecati la munca în strainatate
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea unor servicii sociale adecvate si diversificate de informare, evaluare si consiliere, îndrumare si orientare adresate unui grup vulnerabil si supus marginalizarii sociale.
Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele: evaluarea si consilierea psihologica a 20 copii din mediul rural, ramasi singuri acasa ai caror parinti sunt plecati la munca în strainatate; indrumare vocationala a copiilor vizati în proiect, prin tutoriat profesional; desfasurarea competitiei „Ma pregatesc pentru viata”, ocazie pentru copii de a se documenta, a comunica substantial cu parinti aflati în strainatate si de a se dezvolta personal în mod constructiv; elaborarea si editarea unui ghid destinat copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca în strainatate si persoanelor ce îi au în îngrijire.
Grupul tinta vizeaza 20 copii din mediul rural, ramasi singuri acasa ai caror parinti sunt plecati la munca în strainatate, care sunt beneficiarii directi ai proiectului. Beneficiarii indirecti sunt familiile acestora/persoanele care îi au în îngrijire, comunitatea din care fac parte beneficiarii directi dar si specialistii ce au lucrat în cadrul acestui proiect.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 28.068 lei, din care Consiliul Judetean Bacau a acordat suma de 24.700 lei.

4. Centrul Diecezan Caritas, Iasi:

Proiectul: Dezvoltarea serviciilor la domiciliu
Scopul proiectului este prevenirea si combaterea gradului de excluziune sociala a persoanelor vârstnice din mediul rural si urban cât si cresterea accesului acestora la serviciile sociale specializate de îngrijiri la domiciliu.
Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele: organizarea de activitati de voluntariat si de socializare cu si pentru vârtnici; înfiintarea unui centru de îngrijiri la domiciliu în Comuna Damienesti; furnizarea de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente; organizarea de activitati de formare pentru personalul din proiect.
Grupul tinta este format din o suta de persoane vârstnice din judetul Bacau cu grade diferite de dependenta.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 23.610 lei, din care Consiliul Judetean Bacau a finantat suma de 12.701 lei.

Proiecte sportive

1. Asociatia sportiva “Fotbal Company Municipal”, Onesti
Proiectul: Organizarea “Cupei Trotus” pentru elevii din mediul rural (editia a II a)
Scopul proiectului este de a se încuraja practicarea activitatilor fizice si sportive, în mod continuu, de cât mai multi copii si tineri din mediul rural
Activitatile principale din cadrul proiectului sunt urmatoarele: pregatirea competitiei de fotbal; festivitatea de deschidere a competitii ; organizarea de deplasari în vederea desfasurarii partidelor de fotbal  si sprijinirea desfasurarii în bune conditii a acestora.
Grupul tinta este format din elevii a 8 echipe de fotbal
Bugetul total eligibil al proiectului este de 14 825 lei din care Consiliul Judetean Bacau finanteaza suma de 12.345 lei

2. Asociatia Judeteana de Fotbal, Bacau
Proiectul: SPORT + LIFE
Scopul proiectului este de promovare a fotbalului ca mijloc de interactionare si integrare sociala în comunele Caiuti, Agas si Colonesti din judetul Bacau. Activitatile principale ale proiectului sunt urmatoarele: organizarea si disputarea meciurilor de fotbal; organizarea unei selectii la nivel de junior; alcatuirea unei echipe reprezentative pentru comunele mai sus mentionate ce urmeaza sa participe la turneul zonal; organizarea si desfasurarea unor sesiuni de antrenament pentru echipa de juniori; participare la turneul zonal; organizare si desfasurare festivitate de premiere
Grupul tinta este format din: 42 de seniori si juniori fotbalisti (beneficiari directi), iar beneficiari indirecti sunt comunitatile celor trei comune (Caiuti, Agas si Colonesti) din judetul Bacau.
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 97.333 lei, la care Consiliul Judetean Bacau a contribuit  cu suma de 87.600 lei

 

Fișiere atașate


Close Search Window