Administrator

Îmbunatatirea Calitatii Serviciilor în Administratia Publica Locala din judetul Bacau
                                           COD SMIS 1152

În ultimii ani, managementul Consiliului Judetean Bacau a promovat atât eficientizarea si modernizarea serviciilor în administratia publica locala cât si dezvoltarea pe ansamblu a judetului prin intermediul unor proiecte cu finantare europeana nerambursabila depuse pe diferite linii de finantare. Proiectul „Îmbunatatirea Calitatii Serviciilor în Administratia Publica Locala din judetul Bacau” este finantat din fonduri europene prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative si are ca scop îmbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice de la nivelul primariilor din judetul Bacau prin ridicarea nivelului de pregatire în urma organizarii unor cursuri de pregatire pentru  personalul angajat în administratia publica, cu accent pe angajatii din mediul rural.
Obiectivul general urmarit prin acest proiect este cresterea calitatii actului de administratie publica – îmbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, respectiv a serviciilor orientate direct sau indirect catre cetatean.
Importanta proiectului deriva din faptul ca asigura pregatirea specialistilor din administratia publica locale pentru elaborarea de planuri strategice generale si/sau partiale, ceea ce va contribui la o evolutie armonioasa si echilibrata a judetului Bacau, în contextul dezvoltarii durabile si a responsabilitatii sociale.

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau
COD SMIS 1174

Un proiect foarte important pentru judetul Bacau, câstigat recent prin competitie de catre Consiliul Judetean Bacau, este Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau (2009-2021) – instrument de lucru pentru administratie. Proiectul a primit finantare în cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara „Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Operatiunea Strategii de dezvoltare locala.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitatii de planificare strategica la nivelul autoritatilor locale din judetul Bacau în vederea îmbunatatirii performantei administrative.
Având în vedere acest obiectiv general, prin implementarea proiectului se vor urmari în mod concret urmatoarele:
- dezvoltarea abilitatilor personalului din administratia publica în domeniul planificarii strategice
- conceperea si distribuirea unui ghid de elaborare si actualizare a strategiilor
- elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a judetului Bacau si a 10 strategii locale (model) pentru uzul consiliilor locale.
În viziunea Consiliului Judetean Bacau, aceasta strategie de dezvoltare durabila generala va fi completata cu strategii sectoriale în domenii de interes pentru administratia publica locala (sanatate, asistenta sociala, învatamânt, dezvoltare rurala si agricultura). În acest scop, s-au depus si se vor depune si alte solicitari de granturi pentru a se obtine finantare europeana.

Close Search Window