Administrator


Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) Bacau în parteneriat cu C.J. Bacau a obtinut o finantare fara precedent destinata dezvoltarii serviciilor socio-medicale si educationale în 10 comune din zona de est a judetului Bacau.
Regatul Norvegiei, prin  Innovation Norway si EEA Financial Mechanism, acorda finantare nerambursabila pentru doua proiecte depuse de FSC, sub titlul:“Servicii sociale  integrate în estul judetului Bacau”.
Consiliul Judetean Bacau va fi partener al programului contribuind si la cofinantarea necesara derularii acestuia. Atragerea acestei finantari nerambursabile va avea un efect benefic asupra zonei de est a judetului Bacau si prin crearea unui numar de 62 locuri de munca în mediul rural.

Un studiu a fost realizat de o echipa medicala formata din specialisti colaboratori ai FSC si astfel s-a ajuns la concluzia ca multe comune din zona se confrunta cu probleme legate de lipsa farmaciilor, lipsa serviciilor specializate (ex: stomatolog, medic pediatru etc.), acces scazut la servicii medicale în special pentru batrâni, persoane cu handicap si gravide.

În ceea ce priveste educatia, problemele majore le reprezinta cadrele didactice necalificate, rata crescuta de abandon scolar, nevoia dezvoltarii unor facilitati educationale extrascolare si de petrecere a timpului liber. Din punct de vedere social, situatia ramâne în continuare dezastruoasa, nici o primarie neavând un serviciu social acreditat, asistentii sociali calificati sunt slab reprezentati, iar 48% din populatia zonei a solicitat ajutor social.

Consiliul judetean împreuna cu FSC, urmeaza sa implementeze programul în perioada mai 2009-aprilie 2011, program ce îsi propune extinderea si dezvoltarea serviciilor comunitare în comunele Motoseni, Stanisesti, Vultureni, Gaiceana, Dealu Morii, Glavanesti, Huruiesti, Tatarasti, Parincea, Podu Turcului. În acest sens vor fi achizitionate patru microbuze comunitare pentru deplasari la medicul de familie, spital, institutii judetene; în dispensarele medicale vor fi achizitionate si amenajate 10 colturi “mama si copil” si un Centru de Excelenta în îngrijiri la domiciliu la Bacau în cadru caruia vor fi instruiti 40 de specialisti în domeniul îngrijirilor la domiciliu. Tot pe plan medical vor fi oferite servicii mobile specializate de stomatologie, pediatrie si planificare familiala.

În plan educational, vor fi dezvoltate cele 4 centre educationale initiate de FSC (în comunele Stanisesti, Vultureni, Podu Turcului si Bacau).

Unul dintre cele mai ambitioase proiecte ale acestui program îl reprezinta construirea unui Centru Comunitar în comuna Motoseni (sat Fântânele), care va oferi urmatoarele servicii: Centru de zi pentru copiii dezavantajati, Consiliere si sprijin familii, Servicii medicale oferite de medicul de familie si medici specialisti, Coordonare echipa de îngrijire la domiciliu vârstnici.

Close Search Window