Administrator


Marti, 7 iulie a.c. presedintele Dragos Benea a organizat prima sedinta de lucru privind proiectele “Ghiozdanul ªcolarului” si “PEAD”, la care au participat reprezentanti ai Inspectoratului ªcolar, ai APIA, ai institutiilor deconcentrate si reprezentantii consiliilor locale.

PEAD 2009 se refera la Planul anual European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate, aprobat prin Hotarârea de guvern nr. 600/2009.
Consiliul Judetean Bacau va organiza distribuirea ajutoarelor alimentare catre beneficiarii finali din fiecare comuna, prin intermediul primariilor.
Destinatarii finali sunt primariile care asigura preluarea ajutoarelor din depozitele Consiliului Judetean si le distribuie direct persoanelor cele mai defavorizate.
Beneficiarii finali ai acestui program sunt reprezentati de urmatoarele categorii de persoane defavorizate, definite prin H.G. 600/2009 si care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul PEAD 2009:
- familiile si persoanele singure care au un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
- somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj acordata potrivit prevederilor Legii nr. 79/2002;
- pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau dupa caz, din pensii cumulate, se afla sub 400 lei/luna;
- persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, neinstitutionalizate.
Ajutoarele alimentare sunt reprezentate de produsele alimentare (zahar si faina) care se vor distribui în cadrul PEAD 2009.

 

Proiectul „Ghiozdanul scolarului”, initiat de presedintele Consiliului Judetean Bacau - Dragos Benea, face parte din Programul de sustinere a învatamântului prescolar si scolar clasele I-VIII din mediul rural si pentru ªcolile de arta si meserii din judetul Bacau. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezinta ajutorarea elevilor din mediul rural în parcurgerea procesului instructiv-educativ prin acordarea fiecarui copil prescolar si scolar a unui set de rechizite scolare.
Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt toti elevii scolari si prescolari din  mediul rural (aproximativ 54.000 de copii) în sensul sustinerii unui învatamânt în care toti elevii sa aiba, pentru început, sanse egale de progres si formare pentru a deveni cetateni activi si productivi, apti sa se integreze cu succes în viata comunitatii si pe piata fortei de munca.

Close Search Window