Administrator


În urma semnarii Contractului de finantare în data de 16 iunie 2010, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BACAU implementeaza proiectul „Reabilitare drum judetean DJ 252, Huruiesti-Gaiceana-Parincea-Bibiresti-Buhoci, KM 75+300 – 130+100, Judetul Bacau", cod SMIS 1012. Proiectul este derulat prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 2 Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul de interventie 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil pentru acest program în Regiunea de Dezvoltare Nord- Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est, Piatra Neamt.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reabilitarea DJ 252 Huruiesti - Buhoci, km 75+300 – 130+703,143 din cadrul retelei de drumuri judetene ale judetului Bacau, ca premisa si conditie a revigorarii socio – economice a unei zone cu o dezvoltare structurala deficitara.

Reabilitarea DJ 252 va permite conectarea unui drum judetean (si a localitatilor deservite) la reteaua drumurilor nationale (DN 2F), atragand in circuitul economic judetean, regional si interregional un areal cu cert potential de dezvoltare dar care in prezent se confrunta (din cauza starii de degradare a DJ 252) cu probleme structurale de dezvoltare.

Beneficiarii acestora sunt, în primul rând, cetatenii localitatilor deservite, respectiv cei peste 18.700 locuitori ai comunelor: Parincea, Gaiceana, Huruiesti, Pâncesti, Buhoci si Ungureni, carora li se adauga agentii economici si institutiile de cultura din zona respectiva.

Prin implementarea proiectului, cu o durata de 29 de luni, se va realiza cea mai importanta investitie din domeniul infrastructurii rutiere judetene din 1990 pâna in prezent, care va conduce la: facilitarea mobilitatii populatiei, a bunurilor si a serviciilor, reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori,îmbunatatirea accesului pe pietele locale si regionale pentru agentii economici prezenti/viitori, extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.

Valoarea totala a proiectului este de 93.633.312,58 lei, din care:
• 77.156.729,33 lei –asistenta financiara nerambursabila;
• 1.574.627,13 lei – contributia Unitatii Administrativ Teritoriale – Judetul Bacau la cheltuielile eligibile;
• 14.756.158,65 – TVA.

Reabilitarea în urmatoarele luni a drumului judetean DJ 252 are si o motivatie sociala puternica, acestea referindu-se la scoaterea din izolare a zonei respective, la facilitarea accesului catre locurile de munca din oras, la îmbunatatirea conditiilor în care elevii se deplaseaza catre scoli, mai ales acolo unde este necesara deplasarea lor dintr-o localitate în alta, la facilitarea accesului intregii populatii la serviciile culturale, medicale si religioase.

Close Search Window