Administrator


Astazi, 11.01.2010, în Sala Mare de ªedinte a Consiliului Judetean Bacau, a avut loc sedinta constitutiva în vederea semnarii în fata notarului a statutului si a actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau (ADIS), sedinta la care au participat toate unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului.
Asociatia are ca scop înfiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea în comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiintarii, modernizarii si dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Close Search Window