Administrator

| 15 iulie 2022: Anunț dezbatere publică pe data de 01.08.2022 |

| Notă de informare | Anexă la nota de informare |

| 3 august 2022: MINUTA - dezbatere publica 01.08.2022 |

 

ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA CONSULTĂRII PUBLICE

Astăzi, 23.06.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane, pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023 – 2032.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 14853 din 16.06.2022,
  • raportul Direcției Tehnic Investiții și Lucrări Publice – Serviciul transport public nr. 14854 din 16.06.2022,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 04.07.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, ciprian.nica@csjbacau.ro, persoana desemnată – Ciprian Nica.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane, pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023 – 2032.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 04.07.2022.                   

 
Close Search Window