Administrator

08 aprilie 2022: Varianta finală îmbunătățită la proiectul de hotărâre aflat în dezbatere publică: Proiect de hotărâre | Anexa 1 | Anexa 2 | Raport | Referat de aprobare | Solicitări neoperate |

| 23 martie 2022: Minuta ședinței de analiză a proiectului Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2032 |

Anunț privind dezbaterea publică

    Astăzi, 14.03.2022, Consiliul Județean Bacău invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2032.
    Evenimentul va avea loc în data de 18.03.2022, ora 10,00, în Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean Bacău, strada Calea Mărășești nr. 2.
     Actualul program de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, este valabil până la data de 31.12.2022, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 265/2021.
    În noul program de transport au fost păstrate traseele existente, unele trasee din actualul program au fost redefinite, s-au înființat trasee noi, iar altele au fost desființate deoarece nu mai corespund necesităților actuale. S-au întocmit grafice de circulație pentru fiecare traseu și grupe de trasee și s-au stabilit capacitățile de transport în baza cărora se va desfășura activitatea de transport public de persoane în perioada 2023-2032.
    Ordinea de zi a evenimentului: 
□ Deschiderea evenimentului 
□ Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al inițiatorului, experți și/sau specialiști care au participat la elaborare) 
□ Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice 
□ Închiderea întâlnirii
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail oana.irimia@csjbacau.ro.
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 
•    referatul de aprobare al președintelui nr. 4556/23.02.2022,
•    raportul Direcției tehnic investiții și lucrări publice nr. 4558/23.02.2022,
•    textul complet al proiectului actului respectiv.
Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

 

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 25.02.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2032.

Actualul program de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, este valabil până la data de 31.12.2022, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 265/2021.

În noul program de transport au fost păstrate traseele existente, unele trasee din actualul program au fost redefinite, s-au înființat trasee noi, iar altele au fost desființate deoarece nu mai corespund necesităților actuale. S-au întocmit grafice de circulație pentru fiecare traseu și grupe de trasee și s-au stabilit capacitățile de transport în baza cărora se va desfășura activitatea de transport public de persoane în perioada 2023-2032.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 4556/23.02.2022,
  • raportul Direcției tehnic investiții și lucrări publice nr. 4558/23.02.2022,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 08.03.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01.01.2023-31.12.2032”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 08.03.2022.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexa 1 | Anexa 2 | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare |

Close Search Window