Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 21.07.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029, elaborată în cadrul proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA/SMIS 808/136013, finanțat prin POCA 2014-2020.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 18160/20.07.2022,
  • raportul Serviciului strategii, conservarea și protecția mediului nr. 18167/20.07.2022,
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până  la data de 01.08.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029, elaborată în cadrul proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA/SMIS 808/136013, finanțat prin POCA 2014-2020.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 01.08.2022.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexă la proiect | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare |

Close Search Window