Administrator

Nr. 13275 din 27.05.2022                

 

ANUNȚ

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților și/sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități, a fost supus dezbaterii publice prin anunțul nr. 13235 din data de 26.05.2022.

Inițiatorul proiectului de hotărâre, înăuntrul termenului de 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritatea publică, propune modificarea și completarea Anexei nr. 1 – Regulament, după cum urmează:

  • Se modifică art. 1 lit. c);
  • Se modifică și se completează art. 6;
  • Se introduce art. 7.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 07.06.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Regulament modificat

 

Nr. 13235 din 26.05.2022

 

Anunț privind deschiderea consultării publice

 

Astăzi, 26.05.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților și/sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 13221/26.05.2022,
  • raportul Direcţiei juridică şi administrație publică locală și al Direcției economică nr. 13222/26.05.2022,
  • nota de fundamentare transmisă cu adresa nr. 65979/24.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bacău cu nr. 12970/24.05.2022;
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 06.06.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea convențiilor de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și organismele private care organizează și dezvoltă servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecție specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților și/sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilități.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 06.06.2022.

 
Close Search Window