Administrator

Nr. 17188/08.07.2022

Anunț privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general, consiliile judeţene pot avea calitatea de autorităţi finanţatoare pentru activităţi de interes public judeţean. Consiliul Judeţean Bacău poate acorda finanţări nerambursabile din fondurile publice proprii pe baza de contracte de finanţare, ca urmare a participării la procedurile de selecţie publică de proiecte de interes judeţean, persoanelor fizice şi juridice, respectiv, organizaţiilor şi fundaţiilor constituite conform legii sau cultelor religioase recunoscute conform legii.

În acest sens, în data de 25.05.2022, a fost publicat anunțul prin care autoritatea contractantă, Consiliul Județean Bacău, a anunțat publicul interesat asupra punerii în dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean.

Având în vedere situația economică și de sănătate publică, autoritatea contractantă anunță publicul interesat că în ceea ce privește “Pachetul informativ – finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean alocate pentru activități nonprofit de interes general – proiecte sociale” considerăm necesară modificarea punctului 1.3. Suma disponibilă pentru sprijin financiar acordat de către autoritatea contractantă. Astfel se va modifica suma globală de la 600.000 lei la 1.200.000 lei.

De asemenea, mărimea finanțării nerambursabile va fi modificată. Suma maximă va crește de la 50.000 lei la 250.000 lei.

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 25.05.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general, consiliile judeţene pot avea calitatea de autorităţi finanţatoare pentru activităţi de interes public judeţean.
Consiliul Judeţean Bacău poate acorda finanţări nerambursabile din fondurile publice proprii pe baza de contracte de finanţare, ca urmare a participării la procedurile de selecţie publică de proiecte de interes judeţean, persoanelor fizice şi juridice, respectiv, organizaţiilor şi fundaţiilor constituite conform legii sau cultelor religioase recunoscute conform legii.
În acest sens au fost elaborate pachetele de finanţare şi metodologia pentru proiectele ce vor fi supuse procedurii de selecţie publică şi, ulterior, finanţării pe componentele cultură, social şi tineret, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2008.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
• referatul de aprobare al președintelui nr. 12892/24.05.2022,
• raportul Serviciului relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial şi al Direcţiei juridică şi administrație publică locală nr. 12893/24.05.2022,
• textul complet al proiectului actului respectiv.
Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.
Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 06.06.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 06.06.2022.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare |

| Metodologie | Cultural | Social | Tineret |

Close Search Window