Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 13.10.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în anul 2023.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al președintelui nr. 23629/28.09.2022,
  • raportul Direcției economice nr. 23632/28.09.2022,
  • adresele însoțite de notele de fundamentare întocmite de: Structura arhitect șef (nr. 20069/16.09.2022), Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” (nr. 22526/14.09.2022), Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău (nr. 22581/14.09.2022), Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău (nr. 22966/20.09.2022), Filarmonica „Mihail Jora” Bacău (nr. 22584/14.09.2022), Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Revista „Ateneu” (nr. 22898/19.09.2022), Școala Populară de Arte și Meserii Bacău (nr. 22897/19.09.2022), Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău (nr. 22717/15.09.2022), Direcția Județeană de Evidența Persoanelor (nr. 22684/15.09.2022), Direcția achiziții publice (nr. 22620/15.09.2022), Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău (nr. 22507/14.09.2022), Direcția juridică și administrație publică locală (nr. 20120/25.08.2022), Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont (nr. 21160/29.08.2022), Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău (nr. 23619/28.09.2022).
  • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.
Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 24.10.2022. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.
Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în anul 2023.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 24.10.2022.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa  4 | Anexa 5 | Anexa 6 | Anexa 7 | Anexa 8  | Anexa 9 | Anexa 10 | Anexa 11 | Anexa 12 | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Note justificative |

Close Search Window