Administrator

21 aprilie 2022: ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA CONSULTĂRII PUBLICE

     Astăzi, 21.04.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea documentației de amenajare a teritoriului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău”.
     Potrivit prevederilor art. 43 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 147/2019 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Bacău, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare și avizare, informarea și consultarea publicului se asigură de către Structura arhitect șef, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, înainte de supunerea spre dezbaterea Consiliului Județean Bacău a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău”.

     Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz): 
          - referatul de aprobare al președintelui nr. 9906/19.04.2022,
          - raportul Structurii arhitect-șef nr. 9918/19.04.2022,
          - textul complet al proiectului actului respectiv.

      Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise prin poștă - Calea Mărășești nr. 2, cod 600017, Bacău, județul Bacău sau prin e-mail la una din adresele de email directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro - persoana desemnată.
      Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău”.
      Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 02.05.2022.

     Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Bacău, informații detaliate regăsiți accesând link-ul - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău. Menționăm că nu au fost formulate observații și propuneri.

 
Close Search Window