Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 24.11.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2023, în județul Bacău.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Notă de fundamentare |

Close Search Window