Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi,21.12.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.53 din 17.04.2019 privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al Județului Bacău, valabile începând cu data de 01.03.2019 și a Anexei la aceasta.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexa  | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Notă de fundamentare |

Close Search Window