Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 29.12.2022, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: avizarea normelor de venit pe anul 2023, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 925/2017 privind Nomenclatorul activităților independente și își desfășoară activitatea singure sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

| Anunț dezbatere publică | Proiect de hotărâre | Anexa  | Raport la proiectul de hotărâre | Referat de aprobare | Norme de venit și Notă de fundamentare |

Close Search Window