Administrator


Luni 11 aprilie, a fost semnat in Bucuresti, la sediul Ministerului Mediului si Padurilor de catre domnul Laszlo Borbely, Ministrul Mediului si domnul Dragos Benea, Presedinte al Consiliului Judetean Bacau, contractul de finantare al proiectului “ Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”.
Proiectul consta în investitii în sectorul de gestionare a deseurilor si va fi implementat de catre Consiliul Judetean Bacau, la nivelul întregului judet.  
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta  un sistem durabil de gestionare al deseurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judetul Bacau, prin îmbunatatirea serviciului de gestionare a deseurilor si reducerea numarului de depozite neconforme existente în conformitate cu practicile si politicile UE. Proiectul cuprinde masuri privind colectarea, transportul, tratarea si depozitarea deseurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru institutional bazat pe gestionarea regionala si va avea în vedere un grad ridicat de constientizare în vederea reducerii cantitatii de deseuri sau separarea materialelor reciclabile la sursa.
Întreaga populatie a judetului Bacau, compus din 3 municipii, 5 orase si 85 comune, si aproximativ 705.000 locuitori, va beneficia de rezultatele acestui proiect.
Valoarea totala a Proiectului este de  148.508.333 Lei fara TVA, din care valoare eligibila POS Mediu:  136.973.628 Lei, reprezentând: finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala în valoare de  109.578.904 Lei; finantare nerambursabila de la bugetul de stat în valoare de  24.655.252 Lei; contributia financiara de la bugetele locale în valoare de  2.739.472 Lei si contributia financiara a Beneficiarului, Consiliul Judetean Bacau, în valoare de  11.534.705 Lei.

Implementarea sistemului de mangement integrat al deseurilor în Judetul Bacau este în concordanta cu legislatia Uniunii Europene, Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est si Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor.
Principalele obiective ale proiectului sunt urmatoarele:
-    asigurarea unei rate de colectare a deseurilor de 100 % în zonele urbane si rurale;
-    promovarea colectarii selective a deseurilor reciclabile si biodegradabile în conformitate cu cerintele nationale si ale UE;
-    reducerea cantitatii de deseuri depozitate;
-    închiderea si reabilitarea a sase depozite municipale neconforme, în scopul protejarii mediului si îmbunatatirii sanatatii populatiei;
-    depozitarea deseurilor în conformitate cu cerintele legale.
Totodata,  proiectul va contribui la :
-    întarirea capacitatii tehnice si manageriale a autoritatilor din judetul Bacau în ceea ce priveste implementarea si operarea unui proiect de management integrat al deseurilor cu finantare internationala;
-    sprijinirea autoritatilor locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturarii si colectarii acestora;
-    cresterea gradului de informare a populatiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect.

În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente:
a)    Colectarea selectiva a deseurilor (cuprinzând pubele si containere pentru colectarea separata a materialelor reciclabile si a deseurilor biodegradabile) si unitati de compostare individuala în gospodarii;
b)    Construirea celulei a doua a depozitului conform de la Bacau;
c)    Construirea unei statii de sortare cu capacitatea de 14.000 t/an la Onesti;
d)    Construirea unei statii de compostare cu capacitatea de 8.500 t/an la Onesti;
e)    Construirea a 3 statii de transfer la Onesti, Beresti Tazlau, Gaiceana (cu capacitatile de 35.000 t/an, 17.000 t/an, respectiv 5.000 t/an);
a)    Închiderea si reabilitarea a 6 depozite urbane neconforme (Onesti, Tg. Ocna, Comanesti, Darmanesti, Moinesti, Buhusi).
b)    Asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor (incluzând masuri de publicitate si constientizare a publicului în vederea reducerii cantitatii de deseuri sau separarii materialelor reciclabile si a deseurilor biodegradabile la sursa).

Presedintele Consiliului Judetean Bacau, domnul Dragos Benea, declara dupa semnarea contractului de finantare: „Reusita acestui important proiect cu finantare europeana se datoreaza absolut tuturor primariilor din judetul Bacau dar cu precadere Consiliului Judetean Bacau si Primariei Municipiului Bacau. Implementarea acestui proiect va permite crearea a 300 noi locuri de munca si va rezolva problema gestionarii deseurilor din intregul judet”.”

 
Close Search Window