Administrator


Consiliul Judetean Bacau acorda sprijin financiar tinerilor studenti din judet care efectueaza stagii de pregatire în strainatate, în conformitate cu prevederile Hotarârii nr. 47 din 20.04.2006.

Consiliul Judetean Bacau va plati biletul de transport la începutul si la finalizarea stagiului de pregatire, precum si asigurarea medicala pentru perioada stagiului.
În vederea accesarii acestei forme de sustinere, va rugam sa consultati:
- „Regulamentul de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenti din judetul Bacau care efectueaza stagii de pregatire în strainatate”,
- „Contractul pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în strainatate”. (H.C.J. Nr. 10/2007)
Aceste documente sunt disponibile pe site-ul Consiliului Judetean Bacau:  www.csjbacau.ro .

Regulamentul stabileste conditiile, cuantumul si criteriile de acordare a sprijinului financiar. Studentii care pot beneficia de prevederile prezentei hotarâri trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni români;
b) sa aiba domiciliul pe raza judetului Bacau;
c) sa fie studenti, masteranzi sau doctoranzi ai unei institutii de învatamânt superior din România;
d) termenul de depunere a cererii si a dosarului este de cel mult 30 de zile înainte de plecarea la studii sau de cel mult 30 de zile dupa întoarcerea de la studii (conform H.C.J. nr. 114 din 22.08.2011).

Beneficiarul va întocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru solicitarea sprijinului financiar
b) o copie dupa cartea de identitate
c) adeverinta student
d) invitatia tradusa din partea universitatii care a acordat bursa
e) o copie dupa contractul financiar încheiat între student si universitatea din România
f) o copie dupa biletul de transport, factura si chitanta în original
g) o copie dupa asigurarea medicala si chitanta în original
h) procura de la notar (daca este cazul).

Dosarele se vor depune la sediul Consiliului Judetean Bacau, str. Marasesti, nr. 2, cam. 29, Cabinet Presedinte, tel. 0234-537.200 interior 209, e-mail: cabinet@csjbacau.ro

Close Search Window