Administrator


Proiect PRO INTEGR - consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău, SMIS 118515

Comunicat de presă
Data : 17.12.2019

Diseminare rezultate proiect PRO-INTEGR - consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău, SMIS 118515

În data de 16 decembrie 2019, ora 11.00, în Sala Mare de ședințe a Palatului Administrativ Bacău s-a desfășurat conferința de diseminare a rezultatelor proiectului PRO-INTEGR - consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău”, cod SIPOCA/SMIS 429/118515.

Proiectul implementat de Consiliul Județean Bacău s-a derulat în perioada august 2018 - decembrie 2019 și a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Bugetul total este de 457.380,99 lei din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 339,452,60 lei, finanțarea din bugetul național este 51.916,28 lei¸ iar contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului este de 66,012.11 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția la nivelul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate, prin dezvoltarea și implementarea de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Obiectivele specifice, care au avut ca scop creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția la nivelul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate, au constat în:

1. creșterea transparenței, eticii și integrității personalului din Consiliul Județean Bacău, ca urmare a adoptării și aplicării unui set de 5 proceduri în materie de etică și integritate, desfășurarea unui seminar informativ cu 21 de participanți și elaborarea și distribuirea unei broșuri informative anticorupție.

2. creșterea gradului de implementare a măsurilor eficiente de prevenire a corupției în județul Bacău, prin desfășurarea unei campanii de conștientizare a populației și a personalului din instituțiile publice, a 10 mese rotunde cu 300 de participanți din Consiliul județean, instituțiile subordonate și UAT-urile din județ.

Activitatile proiectului s-au derulat pentru un grup tinta de 164 angajati ai Consiliului județean Bacău, cu functii de conducere si executie. Persoanele care au sprijinit realizarea rezultatelor proiectului sunt angajatii din cadrul institutiilor subordonate al Consiliului Județean Bacău si primariilor din județ.

Realizarea obiectivelor specifice au contribuit la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect: 5 proceduri operaționale și de sistem elaborate și implementate, 10 mese rotunde organizate, 2 rapoarte de cercetare elaborate ca urmare a efectuarii sondajelor de opinie, derularea campaniei de conștientizare publică stradală, destinată cetățenilor – ”0% corupție, 100% progres!” și a campaniei de sensibilizare – ”Ajutați-ne să creștem integri!”, un seminar de informare privind aplicarea procedurilor elaborate la nivelul instituției.

Informaţii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Manuela Antohi - manager proiect, e-mail : manuela.antohi@csjbacau.ro

 

 

 

Comunicat de presă

PRO-INTEGR - consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău

În data de 21 august 2018, Judeţul Bacău, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management al Programului Operațional Capacitate Administrativă, Contractul de finanţare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „PRO-INTEGR - consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău”, cod SMIS 118515. 

Proiectul se derulează în perioada august 2018 - decembrie 2019 și este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția la nivelul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate, prin dezvoltarea și implementarea de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. Bugetul total este de 457.380,99 lei din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 391.368,88 lei, finanțarea din bugetul național este 51.916,28 lei¸ iar contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului este de 66,012.11 lei.

Obiectivele specifice, care vor avea ca scop creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția la nivelul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate constau în:

1. creșterea transparenței, eticii și integrității personalului din Consiliul Județean Bacău, ca urmare a adoptării și aplicării unui set de 5 proceduri în materie de etică și integritate, desfășurarea unui seminar informativ cu 21 de participanți și elaborarea și distribuirea unei broșuri informative anticorupție.

2. creșterea gradului de implementare a măsurilor eficiente de prevenire a corupției în județul Bacău, prin desfășurarea unei campanii de conștientizare a populației și a personalului din instituțiile publice, a 10 mese rotunde cu 300 de participanți din Consiliul județean, instituțiile subordonate și UAT-urile din județ.

Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect: 5 proceduri operaționale și de sistem elaborate și implementate, 10 mese rotunde, 2 rapoarte de cercetare, o campanie de conștientizare publică stradală, destinată cetățenilor – ”0% corupție, 100% progres!”, o campanie de sensibilizare – „Ajutați-ne să creștem integri!”, un seminar de informare privind aplicarea procedurilor elaborate la nivelul instituției.
Informaţii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Manuela Antohi - manager proiect, e-mail: manuela.antohi@csjbacau.ro . 

 

 

- Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

 
Close Search Window