Administrator

 

Data: ianuarie 2021

„Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău”
- rezultate proiect -
 

Județul Bacău, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, proiectul „Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău”, cod SMIS 128880/SIPOCA 652 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, apel POCA/471/2/1 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului a vizat Optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin introducerea de sisteme și standarde la nivelul UAT Judetul Bacău, în conformitate cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice).

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:
1. Implementarea unor măsuri de reducere a birocrației pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetațenilor, atât din perspectiva back-office (extinderea sistemului de management al documentelor, digitalizarea arhivelor), cât si front-office (portal web de servicii).
2. Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din cadrul Consiliului Județean Bacău, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere instruirea, evaluarea și certificarea competențelor si cunostințelor dobândite pentru 71 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește exploatarea si administrarea sistemelor implementate.

Rezultatele obținute sunt:
1. Rezultat program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni implementate
• Rezultat proiect 1 - 1 Portal web pentru servicii electronice dezvoltat si implementat.

2. Rezultat program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni implementate
• Rezultat proiect 2 - 1 Sistem informatic de management al documentelor extins.

3. Rezultat program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni implementate
• Rezultat proiect 3 - Documente din arhiva retro-digitalizate (40.000 dosare pregatite pentru scanare; 1.600.000 documente A4,A3 scanate; 100.000 documente A2,A1,A0 scanate; 850.000 pagini relegate).

4. Rezultat program 5 - Cunostințe si abilitați ale personalului din autoritațile si instituțiile publice locale îmbunatațite, în vederea sprijinirii masurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.
• Rezultat proiect 4 - 71 angajati din Consiliul Judetean Bacau instruiti în domeniul exploatarii si administrarii sistemelor implementate.

Valoare totală proiect: 2.994.691,00 lei
Valoare cofinanțare UE: 2.545.487,35 lei

Decembrie 2021: Comunicat de presă finalizare proiect „Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău”

Proiect Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău

Close Search Window