Administrator

 

Bacău, 02.05.2019

În data de 13.04.2019 Judeţul Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4116 pentru implementarea proiectului „Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport- Spitalul Județean de Urgență Bacău, Cod Smis 120780.

Proiectul se derulează în perioada 15 aprilie 2019 – 28 februarie 2022 și este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunatățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea B - Unități  de primiri urgențe.

Bugetul total este de 13.423.269,25 lei, din care finanţare nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 4.785.900,00 lei, finanţare nerambursabilă din bugetul național este de 1.914.360,00 lei, iar cofinanțarea beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile este de 6.723.009,25 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti din cadrul Unitătii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău în vederea asigurării unui acces echitabil al cetăţenilor judeţului la servicii de sănătate de calitate, cât mai aproape de nevoile individului şi comunităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

     1. Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe circuit adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

     2. Asigurarea unei infrastructuri de transport a pacienţilor pe cale aeriană cu elicopterele SMURD, preluarea şi transportul acestora în cadrul funcţiunilor specifice secţiei.

     3. Promovarea, conform regulilor de identitate vizuala, a activităţilor şi investiţiei reabilitate si modernizate.

Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect:

    a. 1 infrastructură spitalicească de urgență reabilitată, modernizată și dotată.

    b. 1 heliport de suprafață în terasă realizat.

    c. 1 proiect și o investiție promovată conform Manualului de Identitate Vizuală.

Informaţii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Alice-Manuela Antohi - manager proiect, e-mail manuela.antohi@csjbacau.ro.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.

 

JUDEȚUL BACĂU

 

Close Search Window