Administrator

 

headersmart3

 

 

C O M U N I C A T E   D E   P R E S Ă

 

24 noiembrie 2022

Finalizarea implementării proiectului ”Bacău Smart County”

cod SIPOCA /SMIS - 808/136013

Județul Bacău, în calitate de beneficiar, finalizează în data de 29 decembrie 2022, implementarea proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA/SMIS – 808/136013, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 521 din 29 iunie 2020, semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităţii administrative a județului Bacău prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung, simplificarea procedurilor administrative și reducerea, în același timp, a birocrației pentru cetățenii județului Bacău.

Prin activităţile desfăşurate în urma implementării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

- Profilul monografic al județului Bacău, Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029 și instrumentul digital pentru monitorizarea, implementarea, evaluarea strategiei;

- un portal web cu funcționalități extinse pentru urbanism, prin adăugarea UAT-urilor fără personal de specialitate în domeniu, dotarea cu echipamente IT necesare și implementarea unei soluții geo-spațiale de gestiune a informațiilor de urbanism;

- 162 persoane instruite în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate, instruire a personalului atât din cadrul Consiliului Județean Bacău, cât și din UAT-urile din județ.

- un proiect promovat conform Manualului de Identitate Vizuală al Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.369.338,00 lei, din care finanțarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 2.863.937,31 lei, finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 438.012,95 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului este de 67.387,74 lei.

Informații suplimentare despre proiect sunt disponibile pe pagina de internet a Consiliului Județean Bacău: www.csjbacau.ro – Proiecte – Bacău Smart County.

 

13 iulie 2020

Demararea proiectului ”Bacău Smart County”

cod SIPOCA /SMIS - 808/136013

În data de 29 iunie 2020, Județul Bacău și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 521 pentru implementarea proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA /SMIS - 808/136013.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 luni și este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel POCA/661/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 3.369.338,00 lei, din care finanțarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 2.863.937,31 lei, finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 438.012,95 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului este de 67.387,74 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității administrative a Județului Bacău  prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung, simplificarea procedurilor administrative și reducerea în același timp a birocrației pentru cetățenii județului Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, astfel:

1. Prin realizarea profilului monografic al județului Bacău, document ce va sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, perioada 2021-2029, precum și a instrumentului de monitorizare a strategiei;

2. Prin extinderea funcționalităților portalului web cu servicii aferente competențelor partajate ale Consiliului Județean Bacău (urbanism și amenajarea teritoriului);

3. Prin instruirea a 150 de persoane din cadrul grupului ţintă ce va determina creșterea competențelor de utilizare a sistemelor informatice realizate și implementate prin proiect.

 Realizarea acestor obiective specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect:

- Un profil monografic al judetului Bacău, o strategie de dezvoltare durabilă a județului Bacău și un instrument digital de monitorizare a strategiei;

-  Un portal web cu funcționalități extinse, un model standard de date geo-spațiale și o documentație de standardizare;

- 150 persoane instruite în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate;

-  Un proiect promovat conform Manualului de Identitate Vizuală.

Informaţii suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Ramona-Maria Brîndușoiu - manager proiect, e-mail: ramona.brindusoiu@csjbacau.ro .

 

 

small-stema

 

footersmart

Secțiunea A - Profilul monografic al județului Bacău

Secțiunea B - Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029

Hotărârea nr. 192 din 30.09.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029 elaborată în cadrul proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA/SMIS 808/136013, finanțat prin POCA 2014-2020

Decizia etapei de încadrare nr. 46 din 03.10.2022

Instrument digital pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei

Conferinta finalizare proiect Bacau Smart County FILMARE #EXCLUSIV TV

Tutorial de utilizarea a aplicațiilor implementate prin proiect: Servicii Publice și GIS

Close Search Window