Administrator

sigle-526px1

Comunicat de presă finalizare proiect SMIS 143190 - Iunie 2023


Comunicat de presă - Iunie 2022

Unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău vor fi dotate cu echipamente de protecție și dispozitive medicale în vederea limitării răspândirii virusului Sars-CoV-2

În data de 25 mai 2022, Judeţul Bacău, în calitate de beneficiar, a încheiat cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management al Programului Operațional Infrastructura Mare, Contractul de finanţare nerambursabilă nr.1451, pentru implementarea proiectului “COVID 19-CONTROL-Sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din Județul Bacău”, cod MySMIS 143190.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, crește-rea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU; Operațiunea -1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă limitarea răspândirii virusului Sars-CoV-2, precum şi a efectelor extrem de grave ale acestuia, în unitățile de învățământ preuniversitar special de stat din județul Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

• Asigurarea implementării și monitorizării proiectului de către echipa de implementare

• Asigurarea dotării celor 6 unități de învățământ special de stat din județul Bacău (pentru 651 elevi și 294 persoane angajate) cu echipamente de protectie si dispozitive medicale

• Asigurarea activităților de informare și publicitate ale proiectului

• Asigurarea auditului financiar al proiectului.

Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate așteptate:

• 1 proiect implementat și monitorizat de către echipa de implementare

• 6 unități de învățământ preuniversitar special de stat din județul Bacău dotate cu echipamente de protecție și dispozitive medicale

• 1 proiect promovat conform MIV Instrumente Structurale 2014-2020

• 1 proiect auditat financiar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.508.520,25 lei (cu TVA), finanţare nerambursabilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU.

Data începerii și data finalizării proiectului: 25.05.2022 – 25.03.2023.

Persoană de contact: Dana Mihaela Iordănescu - Manager proiect, consilier Consiliul Județean Bacău, e-mail: mihaela.iordanescu@csjbacau.ro, tel. 0742-730 348.

small-stema

 

 

 

JUDEȚUL BACĂU

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”

Close Search Window