Administrator

Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

a. Finanțare obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.

b. Valoarea proiectului este de 47.416.486,64 lei (inclusiv TVA)

i. Nerambursabil: 35.298.263,38 lei (inclusiv TVA), și valoarea totală neeligibilă de 12.118.223,26 lei (inclusiv TVA).

ii. Contribuție proprie: 19.530.858,57 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile (12.118.223,26 lei cu TVA), cât și contribuția de 21% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.412.635,31 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului

c. Durata proiectului: 14 luni (30.08.2023 – 29.10.2024)

d. Obiectivul proiectului: îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Prin proiect se urmărește modernizarea și dotarea infrastructurii sanitare la nivelul standardelor internaționale în vederea respectării cadrului legislativ privind prevenirea, diagnosticarea și tratarea infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale (Legea nr. 3/2021).

e. Informații suplimentare: manager de proiect: Mihaela – Daniela IORDĂNESCU, e-mail: mihaela.iordanescu@csjbacau.ro

Close Search Window