AdministratorAstazi, ora 11:00, Consiliul Judetean Bacau a lansat doua proiecte cu finantare europeana:
- Promovarea judetului Bacau (ProBacTur) ca destinatie turistica: agrement, sanatate, cultura (POR 2007-2013);
- Promovarea produselor piscicole si de acvacultura (POP 2007-2013).

Proiectul ”Promovarea judetului Bacau (ProBacTur) ca destinatie turistica: agrement, sanatate, cultura” are ca obiectiv general valorificarea si promovarea elementelor distinctive ale potentialului turistic specific judetului Bacau – turismul de agrement, turismul balneo- climateric, turismul cultural si turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel national, pe masura valorii resurselor turistice de care dispune judetul si care sa impuna acest domeniu printre activitatile economice prioritare în cadrul sistemului economic judetean. 
Bugetul proiectului este de 1.033.885,22RON dintre care valoarea totala eligibila este de 700.631,67RON. Cofinantarea eligibila a beneficiarului, UAT Judetul Bacau este de 14.012,63RON.
Implementarea prezentului proiect va avea un impact semnificativ asupra întregii comunitati, inclusiv asupra grupurilor dezavantajate si va conduce la cresterea nivelului de bunastare a populatiei din zona prin diverse mecanisme: cresterea gradului de ocupare, efect de antrenare a altor afaceri.

Cel de-al doilea proiect implementat de Consiliul judetean Bacau este cel al “Promovarii produselor piscicole si de acvacultura”, ce se adreseaza locuitorilor din întreaga Regiune de Nord – Est a României. Proiectul este finantat în cadrul Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013 si are o valoare totala de 1.321.664RON, din care valoarea eligibila este de 1.270.320RON.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta stimularea consumului de peste si produse din peste la nivelul Regiunii Nord – Est.

La aceasta lansare au luat cuvântul vice-presedintele Consiliului Judetean Bacau, dl. Dumitru Braneanu si responsabilii celor doua proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bacau.  

Close Search Window