Administrator

 

COMUNICAT DE PRESA

Astazi, 11 august 2020, în Sala Mare de sedinte a Consiliului Judetean Bacau a avut loc semnarea contractelor pentru cele 10 proiecte care vor fi finantate în baza Legii nr. 350/2005.
În contextul generat de pandemia de COVID-19, Consiliul Judetean Bacau si-a revizuit prioritatile privind finantarea de la bugetul propriu a activitatilor nonprofit pentru anul 2020. Astfel, au fost finantate doar activitati nonprofit aferente domeniului social pentru a raspunde nevoilor actuale ale societatii.
„Anul acesta a fost un an special, în care a trebuit sa regândim strategia de alocare si prioritatile privind finantarea proiectelor, tinând cont de conditiile actuale generate de pandemia de Covid-19. Pornind de la specificul perioadei pe care o parcurgem, nevoile existente la nivelul societatii si  imperativitatea continuarii investitiilor în curs – ca premiza a dezvoltarii economice si a cresterii competitivitatii regionale - am redirectionat sumele care au fost alocate domeniilor cultural si sport, prioritar catre domeniile sanatatii si social. Am ales sa ne implicam în rezolvarea problemelor de ordin medical si social ale comunitatii fara însa a opri sau a încetini ritmul investitiilor aflate în curs. Sanatatea, siguranta si dezvoltarea judetului au fost prioritatile pe care le-am avut în vedere în acest an” a subliniat presedintele Sorin Brasoveanu.
Totodata, presedintele Consiliului Judetean Bacau a tinut sa evidentieze faptul ca, pentru prima data, depunerea si evaluarea proiectelor s-a realizat online, prin intermediul portalului specializat creat de catre Consiliul Judetean Bacau https://portallegea350.ro/, care vine sa asigure reducerea timpilor de evaluare si eficientizarea procedurilor, cresterea transparentei decizionale si a accesului la informatii publice si o mai buna colaborare cu solicitantii de finantare.
Beneficiarii proiectelor, ONG-uri care activeaza în judetul Bacau, si-au exprimat aprecierea fata de colaborarea anterioara cu Consiliul Judetean Bacau, pe parcursul derularii campaniei proiectului UNIT20 ONG BACAU. Proiectul, initiat de Consiliul Judetean Bacau, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului în parteneriat cu 26 de ONG-uri si 10 parohii din judetul Bacau a aratat, o data în plus, importanta conlucrarii între autoritatile locale si societatea civila. „Am fost, ramânem si vom fi mereu în prima linie alaturi de autoritatile publice locale. Apreciem modalitatea de gestionare a fondurilor pentru finantarea activitatilor sociale si vreau sa felicit toti participantii, ONG-uri, autoritati si parohii pentru conlucrarea eficienta si spiritul de echipa” a tinut sa sublinieze Dan Babliuc, Director executiv Crucea Rosie Bacau.
Gabriela Achihai, Presedinte Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau a precizat „Suntem alaturi de autoritatíle locale. Mai bine spus, facem echipa pentru a rezolva împreuna problemele comunitatii. Totodata, vreau sa salut dezvoltarea de catre Consiliul Judetean a portalului destinat legii nr. 350/2005, un instrument de lucru eficient, care usureaza depunerea si evaluarea proiectelor si care ne apropie si ne ajuta sa colaboram mai bine si mai eficient”.
În urma procesului de depunere si evaluare, realizat de catre o echipa mixta de evaluare formata din consilieri judeteni si specialisti ai aparatului propriu al Consiliului Judetean Bacau, au fost selectate 10 proiecte în valoare totala de 406.000 lei care raspund unei diversitati de nevoi si probleme ale diferitelor categorii de persoane vulnerabile sau aflate în situatii de risc, copii, tineri, vârstnici si familiile acestora.
Integrarea copiilor si tinerilor în comunitate, prevenirea si diminuarea riscurilor care determina separarea copilului de familia sa, facilitarea adaptarii la învatamântul online, servicii medicale, consiliere pentru persoane vârstnice si bolnavi cronici, prevenirea si reducerea abandonului scolar sunt doar câteva dintre problemele pe care proiectele aprobate îsi propun sa le rezolve.

 

Au fost aprobate urmatoarele proiecte:
1. „Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti”
Beneficiar: Asociatia SOS Satele Copiilor România
Obiectivul general al proiectului: prevenirea separarii de familie pentru un numar de 134 de copii din comunele Hemeius, Gârleni , Racova si Blagesti, judetul Bacau; Cresterea gradului de constientizare a comunitatii cu privire la importanta implicarii membrilor sai în actiuni ce au drept scop diminuarea riscurilor care determina separarea copilului de familia sa.

2. „Educatia azi, între arta si stiinta”
Beneficiar: Asociatia Bronx People
Obiectivul general al proiectului: facilitarea integrarii sociale pentru 54 copii din centre de tip familial, prin promovarea educatiei si adaptarea la online.

3. „Alaturi de copiii din sate!”
Beneficiar: Fundatia de Sprijin Comunitar
Obiectivul general al proiectului: asigurarea unui program de suport social, emotional si educational pentru 200 de copii din satele comunelor Stanisesti, Dealu Morii, Colonesti, Rachitoasa si Motoseni prin intermediul unei caravane cu voluntari.

4. „Sprijin si solidaritate”
Beneficiar: Asociatia Lumina
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea un program suport in contextul pandemiei SARS COV-2 pentru populatia deservita pentru a contribui la îmbunatatirea calitatii vietii pacientilor diagnosticati cu boli cronice/incurabile precum si a familiile acestora, printr-un sistem integrat de servicii: medicale, de consiliere psiho-sociala-emotionala, de asistenta sociala si de sprijin educational.

5. „O viata demna pentru bunicii nostri”
Beneficiar: Filiala Bacau a Societatii Nationale de Cruce Rosie România
Obiectivul general al proiectului: îmbunatatirea calitatii vietii pentru persoane vârstnice lipsite de posibilitati materiale, aflate la limita subzistentei.

6. „Fiecare merita o Sansa!”
Beneficiar: Fundatia Sfântul Ioan Bosco
Obiectivul general al proiectului: asigurarea unui cadru adecvat, necesar dezvoltarii unor deprinderi de viata independenta a tinerilor aflati în dificultate care sa sprijine facilitarea integrarii socio-profesionale prin dobândirea independentei, în cadrul Centrului privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta „Don Bosco, atât de necesare în viata de adult, iar pe de alta parte sprijinirea copiilor din grupurile defavorizate în vederea îmbunatatirii rezultatelor scolare si astfel prevenim abandonul scolar în cadrul Centrului de zi „Dominic Savio”.

7. „Copiii coloreaza viata 2020”
Beneficiar: Asociatia Papillon Clinique
Obiectivul general al proiectului: prevenirea abandonului scolar în rândul copiilor din învatamântul prescolar, din judetul Bacau, cu tulburari de dezvoltare si învatare, prin implicarea directa a 30 de cadre didactice si indirecta a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor.

8. „RE-START Centrul de zi”
Beneficiar: Fundatia Sfântul Ioan Calabria
Obiectivul general al proiectului: relansarea serviciilor sociale de tip Centru de Zi pentru copiii aflati în dificultate în localitatea Racaciuni, dupa perioada declarata de stare de alerta. De asemenea îsi propune sa intervina asupra consecintelor emotionale care au aparut în rândul copiilor si a familiilor acestora în situatia de criza provocata de noul coronavirus.

9. „Servicii de recuperare inovative pentru copii si tineri”
Beneficiar: Asociatia Centrul Daniel
Obiectivul general al proiectului: cresterea calitatii vietii copiilor si tinerilor cu dizabilitati sau boli invalidante prin utilizarea mijloacelor tehnologice moderne în procesul terapeutic, sprijinirea integrarii sociale a acestora prin consilierea si instruirea parintilor, activitati de recuperare si reabilitare, îmbunatatirea abilitatilor de igiena în contextul actual creat de noul coronavirus.

10. „Centrul rezidential - a doua viata pentru vârstnici!”
Beneficiar: Asociatia Sf. Voievod Stefan cel Mare - Hârja
Obiectivul general al proiectului: adaptarea serviciilor de îngrijire acordate vârstnicilor institutionalizati la efectele pe termen lung ale pandemiei.

Felicitari si mult succes tuturor beneficiarilor!

 

Fișiere atașate


Close Search Window