Administrator

Consiliul Judetean Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole si al masei verzi de pasune pentru anul 2021, în judetul Bacau.

Documentatia referita mai sus poate fi consultata pe site-ul www.csjbacau.ro sectiunea „Informatii de interes public”, subsectiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.

Observatiile si propunerile persoanelor interesate vor fi transmise, în scris, pâna la data de 08.01.2021, prin posta la adresa mun. Bacau, str. Calea Marasesti nr. 2-4, sau prin e-mail la adresele directiajuridica@gmail.com sau ciprian.nica@csjbacau.ro , persoana desemnata – Ciprian Nica.

                                                                                                         Data afisarii: 29.12.2020

 
Close Search Window