Administrator

Consiliul Județean Bacău anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închierierea bunurilor aflate în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” Bacău, pentru anul 2021.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 02.12.2020. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, persoană desemnată – Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.

 
Close Search Window