Administrator

Consiliul Județean Bacău, anunță publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean.

Documentația referită mai sus poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Bacău sau pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații de interes public”, subsecțiunea Proiecte supuse dezbaterii publice.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 09.03.2020, la Registratura Consiliului Județean Bacău cu sediul str. Calea Mărășești, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnată – Oana Irimia.

 
Close Search Window